Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Förkasta inte den kommersiella litteraturen

Henrik Dalgard
Tidningsmannen och förläggaren Lars Johan Hierta spelade en huvudroll i kommersialiseringen av litteraturen.
Tidningsmannen och förläggaren Lars Johan Hierta spelade en huvudroll i kommersialiseringen av litteraturen.

I den kommersiella litteraturens historia finns både ursprunget till den moderna romanen och det moderna Sverige. Här är det femte bidraget till Ledarsidans sommarserie ”En svensk kulturkanon”.

Ambitionen att införa en kulturkanon sätter frågan om kvalitet i centrum. En lista med de största verken måste ju utgå ifrån någon slags kvalitativ grund. Kvalitetsbegreppet är, speciellt när det kommer till litteratur, komplext. Flera faktorer, såsom stil, form och ambition ska vägas mot varandra. En aspekt som sällan lyfts i diskussionen om vad som utgör litterär kvalitet är kommersiell framgång. En bok som sålt bra brukar snarare av kritiker betraktas med viss skepsis. Har författaren då inte sålt ut sig, slätat över svåra frågor i spänningen och lättillgänglighetens namn?