Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Genussekretariatet har gått under jorden: "Hot"

De feministiska medarbetarna listas inte på sekretariatets hemsida och går heller inte att söka fram via Göteborgs universitets sökfunktion.

Det enda man får veta är vilka som är genussekretariatets föreståndare och biträdande föreståndare: Fredrik Bondestam respektive Maria Grönroos.

Academic Rights Watch beskriver det som unikt att en statlig myndighet på detta sätt mörkar för allmänheten vilka det är som jobbar där.

"Vi förmodar att det är första gången en akademisk avdelning vid ett svenskt universitet tagit steg in i den nästan fullständiga anonymiteten", skriver organisationen, som granskar missförhållanden och korruption inom
universitetsvärlden.

Föreståndaren Fredrik Bondestam uppger för ARW att bakgrunden är "hot mot verksamheten".

– Orsaken är i korthet den riskbedömning och -hantering som görs, där hot mot verksamheten utgör en av flera delar. Beslutet att vara restriktiv prövas kontinuerligt, där vi bland annat väger behov av skydd av och trygghet för personalen mot ambitionen att vara så transparenta och tillgängliga som möjligt med kontaktuppgifter.

Vad det rör sig om för hot vill han dock inte svara på.

– Som sagt, det är en kontinuerlig process med riskbedömning och –hantering som utgör grund för de ställningstaganden vi gör. Jag avböjer kommentar kring förekomsten av enskilda hot av samma skäl.

Sekretariatet varit drivande för att "genus" ska ingå som moment i nästan alla universitetsutbildningar (så kallad "jämställdhetsintegrering"). Man har tidigare också kritiserats för att bristande jämställdhet då endast 4 av 20 medarbetare på genussekretariatet varit män.