Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Haltande siffror om barnmorskor på förlossningen

Socialstyrelsen konstaterar att vårdtyngden inom förlossningsvården har ökat. "Vi tror inte att den kommer att försvinna. I och med det så måste vården förändras så att den anpassas efter det", säger utredaren Inga-Maj Andersson. Arkivbild.
Socialstyrelsen konstaterar att vårdtyngden inom förlossningsvården har ökat. "Vi tror inte att den kommer att försvinna. I och med det så måste vården förändras så att den anpassas efter det", säger utredaren Inga-Maj Andersson. Arkivbild. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Alla regioner upplever brist på barnmorskor. Samtidigt saknas siffror på hur många barnmorskor som faktiskt jobbar på landets förlossningar, visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

– Det var svårt att få fram exakt hur många som jobbar inom förlossningsvården, säger utredaren Inga-Maj Andersson.

Bristen på barnmorskor inom svensk sjukvård väntas bestå åtminstone fram till 2035, enligt den senaste bedömningen från Statistiska centralbyrån. Hur ska då landets förlossningar bemannas? Socialstyrelsen har tittat på hur förlossningsvården ska kunna bli mer patientnära och trygg – med utgångspunkt i bemanningen – och vilka förutsättningar som finns för olika arbetssätt.

Myndigheten har bland annat undersökt hur förlossningsklinikerna ställer sig till ”en födande i aktiv fas per barnmorska”. Samtliga 42 förlossningskliniker har besvarat enkäten och de flesta är positiva till det arbetssättet. Enligt Socialstyrelsen har det dock inte gått att få fram hur många barnmorskor som faktiskt jobbar inom förlossningsvården. Det blir därför svårt att uttala sig om förutsättningarna finns för att infria ett sådant mål.