Restaurangbåten Skeppet ska enligt ägaren göras sjöduglig och bogseras till Stockholm. Men i väntan på det ligger den kvar i Fyrisån vid Kungsängsbron, dit den flyttades med mankraft i helgen.

Enligt Uppsala kommun har Skeppets ägare sagt upp sin plats men har fortfarande tillstånd att ligga inom varvsområdet, alltså på den plats där den nu ligger.

– Uppsägningstiden löper ut den 31 augusti, uppger Roger Lindström, områdeschef på Uppsala kommun.

I ett möte med kommunen har Skeppets ägare sagt att båten ska göras sjöduglig nog för att klara en bärgning till torrdocka för renovering. Kommunen har sedan tidigare fakturerat ägaren för den första insatsen när båten kantrade. En faktura på 60 000 kronor som fortfarande är obetald.

– Vi fick inte kontakt med ägaren till en början. Vi bedömde att det fanns en risk att stabiliteten i kajkanten kunde påverkas och behövde därför agera. Vår bild är att ägaren ska stå för denna kostnad men han har ännu inte bemött det faktum att han inte betalat, säger Roger Lindström.

I övrigt har kommunen inte bistått med några åtgärder eller kostnader i samband med bärgning eller lotsning till Kungsängsbron.

Förutom det omtalade Skeppet vill Uppsala kommun få bort ytterligare ett nedgånget fartyg från hamnen vid Islandsfallet. Det är båten Deep Blue en cirka 25 meter lång motorbåt som även den ger ett slitet intryck.

Deep Blues ägare har överklagat och fallet ligger i domstol.

UNT har sökt ägaren utan att lyckas.