Det pågår en ständig kamp om marknadsandelar kring Öresund. Kampen förs mellan Öresundsbrokonsortiet i söder och Forsea Ferries i norr. Kampen är särskilt hård kring den tunga trafiken, som väljer väg utifrån långsiktiga avtal.