logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Hitta flimrande hjärtan och rädda liv

En display visar, bland annat, hjärtrytm under en bypassoperation. Relativt enkla åtgärder kan göra att färre hamnar på operationsbordet.

Låt oss samarbeta för att finna fler flimmer Vart fjärde fall av förmaksflimmer som inte behandlas leder till en stroke inom fem år. Om fler flimmer upptäcks, kan fler strokefall stoppas och ett stort lidande förhindras.

Förmaksflimmer upptäcks i regel genom pulstagning, som sedan följs upp med EKG. Att ta pulsen är därför ett enkelt första steg för att förebygga stroke.

I Örebro har strokepreventionen varit framgångsrik. Socialstyrelsens databas över antal strokefall 2011–2016 visar att nästan 900 färre personer fått stroke i Örebro län under dessa år än tidigare. Men det finns många fall av förmaksflimmer som inte har upptäckts ännu. Runt 3000 personer uppskattas gå runt med oupptäckt förmaksflimmer i Örebro, och de flesta är äldre.

Att ta pulsen på patienter som redan är på vårdcentralen är en välinvesterad minut.

Alla vi anhöriga till någon över 65 behöver sprida kunskap om flimmer och påminna om pulsen. Att ta pulsen på patienter som redan är på vårdcentralen är en välinvesterad minut. Det kallas opportunistisk screening, och Riksförbundet HjärtLung vill att det ska införas och följas upp mer systematiskt över hela regionen. Det går även att kontrollera sin egen puls. På Riksförbundet HjärtLungs hemsida kännpulsen.se hittar du instruktioner.

Sist men inte minst: Vi behöver öka kunskapen om förmaksflimmer. Länsföreningen HjärtLung Örebro ordnar därför ett allmänhetsmöte om flimmer och strokeprevention med tum-EKG för alla som vill på USÖ Wilandersalen den 27 mars kl. 18-20. Föreläsningen sänds även via länk till föreläsningssalarna på Karlskoga och Lindesberg lasarett.

Länsföreningen HjärtLung Örebro

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO