Den skånska näringslivsprofilen Åsa Skogström Feldt är sedan snart två år tillbaka ansvarig för Ikeas satsning på socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i ett separat bolag inom Inter Ikea, den del av Ikea-sfären som äger varumärket och sköter produktutveckling och tillverkning.