logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden
An article was changed on the original website

”IS-terroristers barn kan omhändertas”

Det råder ingen tvekan om att LVU ger stöd åt att omhänderta de barn till IS-terrorister som befinner sig i Syrien.

Det skriver ministrarna Mikael Damberg och Morgan Johansson i DN debatt i dag. 

Inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson skriver i DN debatt att regeringen har gjort en analys av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, och dragit slutsatsen att den ger utrymme för att omhänderta barn till IS-återvändare som befinner sig i en svensk kommun. 

Ministrarna understryker att omständigheterna i varje enskilt fall alltid är avgörande för om en insats skall ges eftersom barnen befinner sig i ”olika situationer”.

”Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras hem ”, skriver de. 

De skriver även att det är viktigt att i största möjliga mån fastställa identiteter och släktskap. 

Hur dessa insatser kan komma att se ut går Johansson och Damberg inte in på. 

”Ett fåtal terrorister kan återvända” 

Ministrarna meddelar också att regeringen genom ett samarbete med Migrationsverket och Säpo i dag kan slå fast att ett 20-tal personer som stridit för IS i Syrien och Irak inte kommer få återvända. 

För personer som återvänder från konflikten i Syrien så kommer Säpo att göra individuella bedömningar i varje fall och vidta åtgärder om det behövs.

Nationellt center för terrorhotbedömning, NCT, bedömer att ett fåtal personer som stridit för terrororganisationer kan återvända till Sverige i år. 

Uppmuntrar kommuner att häva sekretessen

Om man misstänker att en återvändare har begått brott inleds en förundersökning och personen kan gripas direkt vid hemkomsten. 

Damberg och Johansson skriver att flera personer har dömts för brott som de har begått under kriget i Syrien men att det i många fall är svårt att säkerställa bevis. 

Ministrarna uppmuntrar därför kommuner att följa Stockholms exempel med att låta Socialtjänsten häva sekretessen om det i deras utredningar framkommit att en person begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten. 

Themes
ICO