logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Justitieministern: Vi män måste förändra oss

Antalet kvinnor som anmält att de blivit misshandlade av sin partner har minskat i Sverige sedan 2015. Då utlovade Sveriges regering en nationell strategi mot våld i nära relationer.

2017 anmäldes knappt 10 000 fall. Men enligt undersökningen Våld och hälsa från 2014, utförd av SCB på uppdrag av Nationellt centrum för kvinnofrid, uppgav var femte kvinna att hon utsatts för systematiskt psykiskt våld och 14 procent av kvinnorna i Sverige, nästan en halv miljon, att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i en relation.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO