logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Lärare värnar om skola och elever – Varnar för mobbning, droger och gängbildningar

Åkerö högstadiums personal värnar om skolan och anser att det behövs två högstadieskolor.

I ett öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter och skolledningen ger personalen vid Åkerö högstadium sin syn på grundskolans framtida organisation och arbetsformer:

– Vi anser att det behövs två kommunala högstadier och Åkerö högstadium har sin befogade plats i Leksands kommun.

Personalen anser att förslaget om ett högstadium och att samtidigt öka likvärdigheten och måluppfyllelsen för eleverna rimmar illa med den kommunala visionen om att Leksand ska öka invånarantalet till 18 000 till 2025.

Åkerö högstadiums personal påpekar att tillkomsten av Leksands gymnasium intill Sammilsdalsskolan gör att det – efter en sammanslagning av högstadieskolorna till Sammilsdal – kan komma att samlas ungefär 1200 elever på ett begränsat område.

Personalen undrar också vad beslutsfattarna lägger in i begreppen likvärdighet och kvalitet.

På en större skola riskerar många elever att försvinna i mängden.

– Enligt Skolverket är en viktig aspekt för likvärdighet att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. Likvärdighet för oss pedagoger är att utgå från varje elev och dess kunskapsutveckling, att kunna se varje individ och att ge alla samma möjligheter till kunskapande, skriver personalen och menar att det blir svårare på en större skola där många elever riskerar att försvinna i mängden.

När det gäller måluppfyllelse upplever personalen bakom det öppna brevet att andelen elever med psykosocial problematik ökar kraftigt:

– Det är en trend som inte bara känns i hjärtat, utan i resursåtgång och i slutändan även i måluppfyllelsen.

Högstadiepersonalen menar att lösningen är att jobba närmare elever i mindre sammanhang, öka valfriheten och investera i elevvården:

– Då kan vi snabbare upptäcka problem och ge stöd till ungdomar i svårigheter.

Personalen befarar– mot bakgrund av befolkningsvisionen och ett ökat antal förskolebarn – att en högstadieskola inte kommer att vara tillräckligt.

Ska vi då återigen genomföra en organisationsförändring?

– Ska vi då återigen genomföra en organisationsförändring, då vårt pedagogiska arbete får stå tillbaka för omstruktureringar, ekonomiska intressen samt administrativt arbete?

I det öppna brevet påpekas också vikten av att de befintliga två högstadieskolorna får konkurrera på lika villkor, att samarbetet mellan dem ökas och att kommunen genom långsiktighet skapar trygghet för pedagogerna.

– Det skulle skapa ett "vi" med trygga pedagoger som tillsammans jobbar för att ge samtliga ungdomar i Leksand en värdefull och likvärdig skolgång, heter det i det öppna brevet.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO