Folks bostäder har utvecklats till världens största marknad och värderas till 163 biljoner kronor – tre gånger större än världens samlade BNP.