Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Miljoner till bekämpning av invasiva arter

Publicerad 6 september 2023 kl 11.30

Inrikes. Regeringen avser satsa 50 miljoner kronor per år under perioden 2024 – 2026 för att värna biologisk mångfald genom att förebygga och bekämpa att invasiva främmande arter introduceras och sprids i vår natur.

En ny studie visar att hotet från invasiva arter, som kan vara både växter och djur, är globalt och allvarligare än tidigare trott och totalt kostar över 5.000 miljarder kronor per år.

– Samhällskostnaderna som kommer av att invasiva främmande arter sprids är redan väldigt höga, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett uttalande.

– Våra myndigheter gör ett väldigt viktigt arbete här, men de är beroende av att allmänheten bidrar genom att rapportera in fynd av invasiva främmande arter som man träffar på ute i naturen.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2024, där de föreslagna medlen om 50 miljoner kronor ges per år under perioden 2024 till 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.