Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

”Mycket att vinna på att arbeta mindre”

Finansminister Elisabeth Svantesson bör revidera synen på arbetade timmar, skriver artikelförfattarna.
Finansminister Elisabeth Svantesson bör revidera synen på arbetade timmar, skriver artikelförfattarna. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kortare arbetstid är positivt både för individer och för landets ekonomi som helhet. Att sänka normalarbetstiden är ett sätt att få fler ut ur arbetslöshet, skriver två nationalekonomer.

Arbete utgör en fundamental del av en fungerande modern ekonomi. Arbetslöshet, pensionsålder och arbetsförhållanden diskuteras friskt, men ändå är arbete missförstått i dagens debatt om det ekonomiska läget – inte minst när kompetensförsörjning är på tapeten. När en högre pensionsålder förordas som en lösning på bristen på arbetskraft, eller för att lösa ett underfinansierat pensionssystem, antar man att mer arbete och ett längre arbetsliv alltid är bättre. Så är inte fallet.