logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Örebroprofessor väljs in i Finanspolitiska rådet: ”Behöver spela en större roll”

Innan han började på Örebro universitet arbetade han på Konjunkturinstitutet och Riksbanken.

– Min förhoppning är att mina erfarenheter av att analysera ekonomisk politik kommer att vara nyttiga för uppdraget i Finanspolitiska rådet, säger han.

Pär Österholm har bland annat forskat om penningpolitikens effekter på räntemarknaden.

– Riksbanken har hållit reporäntan låg länge nu och även köpt stora mängder statsobligationer för att göra penningpolitiken mer expansiv. Vi har i vår forskning funnit att dessa statsobligationsköp har haft effekter även på andra obligationsräntor, något som rimligtvis har bidragit till en bättre utveckling i svensk ekonomi än vad som annars skulle ha varit fallet, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Pär Österholm är risken stor för att vi långsamt är på väg in i en lågkonjunktur. Eftersom reporäntan redan är låg och Riksbanken äger en stor andel av de svenska statsobligationerna ser han inga stora möjligheter för Riksbanken att kunna bedriva en expansiv penningpolitik.

– Finanspolitiken behöver då spela en större roll än normalt i stabiliseringspolitiken. Hur samspelet mellan penning- och finanspolitik ska se ut i den miljön är en viktig fråga och behöver diskuteras, säger Pär Österholm i pressmeddelandet.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO