Klostergårdens centrum består i dag av låga byggnader med matbutiker, apotek, dagverksamhet, pizzeria och tobakshandlare. Nu vill fastighetsägaren Genova ”anpassa centrum till den stadsutveckling som kommer med den nya pågatågsstationen”, skriver man i ansökan om planbesked.