Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

"Behövde gå ner i tid för att få ett ett värdefullt liv"

Andelen som upplever arbetet som psykiskt ansträngande har aldrig tidigare överstigit 50 procent i mätningen, som gjorts sedan 1980.
Andelen som upplever arbetet som psykiskt ansträngande har aldrig tidigare överstigit 50 procent i mätningen, som gjorts sedan 1980. Foto: Tomas Oneborg

Allt fler säger sig uppleva psykisk stress på arbetet. Mer än hälften av Sveriges förvärvsarbetande upplever ökad mentalt påfrestande arbetsmiljö. Branscher som arbetar nära människor upplever högre psykisk belastning än genomsnittet.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF, ställs frågor om arbetsmiljön hos människor. Resultaten för år 2022 visar att 52 procent av Sveriges förvärvsarbetande i åldern 16-74 år upplevde sitt arbete som mentalt påfrestande, vilket är en ökning från 45 procent år 2020.

Andelen som upplever arbetet som psykiskt ansträngande har aldrig tidigare överstigit 50 procent i mätningen, som gjorts sedan 1980. Enligt undersökningen har även antalet personer som har det svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga ökat.