logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Rachel Cusk om själviska män som överger och förödmjukar

Rachel Cusk har skrivit en perfekt komponerad trilogi. Foto: Siemon Scammell-Katz
Rachel Cusk har skrivit en perfekt komponerad trilogi. Foto: Siemon Scammell-Katz

Vilken lyssnare Rachel Cusk måste vara, en förmåga som gör henne till en exceptionell berättare. Att höra vad en person säger och inte tolka in andra betydelser än vad personen faktiskt berättar. Hennes blick noterar, öronen uppfattar vad som sägs - och så återger hon det. Det är i alla fall så jag uppfattar den osentimentala och perfekt balanserade texten som blandar en fin humor och ett djupt allvar.

Hennes tre korta romaner utgår alla från en kvinnlig författare som vi i de två första delarna får veta heter Faye. Hon har två söner och ett avslutat äktenskap med sönernas pappa, hon har flyttat från en stad på landet och återvänt till London. I ”Kudos” blir författarjaget något mer öppen, men inte så mycket mer än att vi får veta att hon är kär igen.

I stället får vi berättelserna från dem hon möter; författarkollegor, hantverkare, väninnor, en guide, en förläggare och en tidigare pojkvän. Berättelser som sällan inkluderar Faye - de kretsar kring personen som berättar. Deras drömmar, besvikelser och framgångar. Tillsammans bildar berättelserna en väv av vad det är att vara människa. Frågorna vi ställer oss och hur vi genom våra berättelser försöker påverkar våra liv och vilka vi uppfattas som.

Foto: Siemon Scammell-Katz
Foto: Siemon Scammell-Katz

”Konturer” utspelar sig i ett sommarhett Aten, i ”Transit” utspelar sig mötena mest i London och i sista delen "Kudos" reser huvudkaraktären till två orter i Europa.

Både i första och avslutande delen inleds berättelsen med ett möte med stolsgrannen på ett flygplan.

Den ena har lämnat en familj i England för att bilda en ny i Grekland, den andra har begravt sin hund och är missnöjd med hur livet blev sedan han slutade arbeta för att istället ägna tid åt familjen - en familj som inte delar hans förväntningar.

Både i ”Konturer” och ”Transit” fanns ett tema om inte så lyckade män, som breder ut sig på andras bekostnad och särskilt fäder, pappor som övergav barnen när äktenskapet till modern tog slut, som lämnade barnen ensamma när det var "pappahelg" och ja, betedde sig själviskt och svinaktigt.

I ”Kudos” utvecklas ett tema om mödrar och söner, flera av karaktärerna i berättelserna uttrycker hur de försöker skapa självständiga söner som förstår konsekvenser och tänker mogna tankar.

Den sista scenen i romansviten, när huvudkaraktären finner sig guppa i vatten som en man passar på att njutningsfullt kissa i, visar att det finns en hel del utmaningar i det tankesättet, och att mödrarna inte själva kan ta på sig ansvaret om det ska bli en skillnad.

Det är märkvärdigt att i dag läsa en roman där berättarjaget är så nedtonat, där strålkastare och intresse konsekvent riktas mot den andre i stället för jaget. Överraskande lyckas det ändå säga en hel del om den som lyssnar.

Litteratur

Rachel Cusk

Kudos

översättning - Rebecca Alsberg

(Albert Bonnier förlag)

Themes
ICO