logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Räddningstjänsten vägrade tala med P4 Dalarna – Kanalchefen: "Räddningschefen blev irriterad på den granskning vi gjort"

Bilden är ett montage. Foto: Jonas Hasselqvist, Nisse Schmidt, TT
Bilden är ett montage. Foto: Jonas Hasselqvist, Nisse Schmidt, TT

Radions granskning har lett till att räddningsledningen skickat ett mejl till radion.

– Det vi gjort är att vi önskat komma i kontakt med ansvarige utgivaren, berättar Johan Szymanski.

– Jag har förstått att radion uppfattat att vi inte ska prata med dem, men det är helt fel, det är inget som meddelats. Däremot är det upp till enskilda brandmän om de vill bli intervjuade. Information om branden fanns på Orsa räddningstjänst facebooksida, säger Johan Szymanski.

Räddningstjänsten i Mora anses vara en av de mest mediatillgängliga i landet, men upplever nu att en pågående granskning av sommarens storbrand på Älvdalens skjutfält, innehåller allvarliga sakfel.

Räddningschef Jan-Olov Olsson i Älvdalen hävdar att hans svar i en flera timmar lång intervju redigerats så att svaret inte speglar vad han ska ha sagt.

— Det stämmer att jag sa det som lades ut i samband med testen av bomben, men det var svaret på en helt annan fråga. Som det redigerades så framstår det som om jag och Johan Szymanski hade olika uppfattningar.

Även uppgifter om att bombtesten skulle ha fått branden att växa tillbakavisas av Szymanski, som ytterligare en felaktighet.

Under torsdagen kompletterades också granskningen med att räddningsledningen skulle ha känt till att det var förenat med livsfara att skicka in brandmän i brandområdet.

– För det första var det inte Jan-Olov Olsson som var räddningsledare då. Sedan hade vi ingen kunskap om eventuella risker där det brann. Hade vi haft det så hade vi inte skickat in personal i området, men både Fortifikationsverket och försvaret var ju inne tillsammans med oss.

– När det stod klart att det kunde finnas odetonerad ammunition i området drog vi oss omgående tillbaka, säger Johan Szymanski.

– Jag vill betona att vi inte motsätter oss en granskning och visst har vi gjort fel som tål att påpekas, men vi upplever att det finns allvarliga sakfel i granskningen. Att vi inte pratar med radion är fel, men ibland måste media vänta.

Päivi Hjerp, kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Dalarna berättar att redaktionen i en mejlkonversation med Johan Szymanski fått informationen att samarbetet inte kommer fortsätta som tidigare.

På fredagsmorgonen blev situationen tydlig, menar hon:

– Det verkar som räddningschefen blivit irriterad på den granskning vi gjort, något som blev tydligt vid branden i Stackmora i morse, då räddningstjänsten inte ville prata med vår reporter.

Vad tänker du om situationen?

– Det är ju inte bra om inställningen är att de inte ställer upp på intervjuer. Vi har ett beredskapsuppdrag att få ut information till medborgarna, och det har ju även dom. Det är ju oavsett om det är stora eller mindre händelser. Där ska vi ju inte försvåra för varandra, säger Hjerp.

Hon menar att man måste förstå att P4 Dalarna har två uppdrag, dels den granskande journalistiken, men också beredskapsuppdraget.

– Granskningen är ju inte i beredskapsrollen, utan ett journalistiskt arbete.

Kommer det här påverka ert arbete framöver?

– Naturligtvis kommer det inte påverka vår granskning, varken nu eller framöver.

Vad hoppas du på nu?

– Jag hoppas att nästa gång det händer något som vi ska förmedla till medborgarna, så ska vi kunna samarbeta som man ska göra. Att vi löser den eventuella schism som kan finnas, säger Päivi Hjerp.

Mora kommuns kommunikationschef, Anders Rosén har följt utvecklingen och granskningen.

– Vi har för avsikt att i nästa vecka göra en utvärdering och då bedöma sakligheten i radions rapportering och se om radion brustit i kravet på saklighet. Det är något som vi noggrant ska utvärdera.

– Om vi upplever att så skett så kan det bli aktuell att låta granskningsnämnden få pröva inslagen, säger Anders Rosén.

Themes
ICO