logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Ramsbergsborna uppvaktade Linda Svahn (S) – protesterar mot skolnedläggning

Skolmöte Ramshyttans skola i november 2011 med ortsbor och politiker. Skolan har helt eller delvis varit hotad av nedläggning många gånger med några års mellanrum. Arkivbild: Michael Landberg

– Ortsborna i Ramsberg bad mig att få träffas för att ställa frågor och säga sin mening och att vi ska svara på frågorna. Det tyckte jag var helt okej. Vid mötet ska även barn och utbildningsförvaltningens chef Thomas Lindberg samt grundskolechefen Peter Lundell och oppositionsrådet Pär-Ove Lindqvist (M) vara med, sa Linda Svahn i fredags förmiddag. Mötet hölls i kommunhuset.

Ramsbergsborna hade fyra frågor utöver vädjandet om rådrum för att kunna visa på alternativ till skolnedläggningen.

Socialdemokraterna avser att gå fram med sitt förslag på besparingar på måndag. Det vill Socialdemokraterna att nämnden ska fatta beslut om, men det är sannolikt att besparingsförslagen i stället lyfts till fullmäktige. De olika partiernas åsikter på vilken nivå besluten ska tas pekar mot det. I så fall blir det automatiskt lite mer betänketid.

Frågorna med egna kommentarer delegationen från Ramsberg hade med sig i fredags till kommunhuset i Lindesberg var:

► Hur ser konsekvensanalysen ut? Det blir långa avstånd och restider när barnen ska skjutsas. Var finns resurserna att ta emot Ramsbergsbarnen. Hur har kommunen resonerat runt andra konsekvenser för Ramsberg. Exempelvis mindre attraktivt att flytta till och bo i Ramsberg.

► Hur blir besparingseffekten på sikt? "Vi vill gärna se en netto/bruttokalkyl."

► Hur tänker kommunen på den allergianpassning som gjorts på Ramshyttans skola och hur ska eleven detta gjorts för få sin fortsatta skolgång.

► Ramsbergsborna upplever att deras skola är lugn och trygg och förstår inte argumentet att en nedläggning är bra för pedagogiken.

► Är det rimligt att en nämnd tar ett så pass stort beslut som barn- och utbildningsnämndens sparpaket är undrar man också. Här påpekar även ramsbergarna att de inte getts chans att vara med i några diskussioner.

I torsdags kväll hölls ett krismöte vid Ramsbergs Kulturcentrum om skolnedläggelsen som vårdnadshavare i Ramsberg och Rockhammar fick vetskap om genom ett brev från kommunen i tisdags. Ett 30-tal personer deltog i torsdagsmötet i Ramsberg.

Läs även:

Snart ska beslut om nedläggning av byskolor klubbas

Även V kräver att nedläggningsbeslut ska tas av fullmäktige

Themes
ICO