I samma sekund som barnskötaren på en förskola i Malmö kastade vatten på ett barn som matvägrade insåg hon att det var ”fruktansvärt gjort”. Så försvarade barnskötaren sig när hon konfronterades av ledningen. Barnet fick inga skador, men började hosta av vattnet.