logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Skadegörelse på torget i Fjugesta: "Det är tragiskt att det finns personer som förstör"

Plattorna ovanpå muren har brutits loss och slängts ned i vattnet. Kommunen kan inte själv återställa utan måste anlita någon utomstående för det arbetet.

Större stenplattor har brutits loss från en del av muren och slängts ned i vattnet liksom flera gatstenar och klotter på en nyare träbänk gör att den måste saneras. Händelserna är spridda till olika dagar inom en vecka berättar Mats Turesson som är teknisk chef i Lekebergs kommun.

- Muren måste stenlimmas och det kan inte vi göra, säger han.

Stenplattorna ligger slängda i vattnet och en sil har skadats vilket gör att den måste bytas.

Ena silen i vattentrappan har också blivit skadad och täpper till cirkulationen vilket gör att den måste bytas.

- Det är tragiskt att det finns personer som förstör och det orsakar kostnader för skattebetalarna. Det kan även leda till att människor upplever platsen som otrygg. Även blommor och buskar har förstörts eller ryckts upp och slängts i fontänen, säger Mats Turesson.

Flera gatstenar har brutits upp och slängts ner i vattentrappan.

Han tänker att i en liten kommun som Lekeberg orsakar även mindre former av vandalisering stor olägenhet och förhållandevis stora kostnader.

Mats Turesson tycker att det är tragiskt att det förekommer vandalisering i ett litet samhälle som Fjugesta.

- Det kan innebära att andra åtgärder inte kan utföras alternativt att kommunen tvingas låta bli att återställa då resurserna inte räcker till. Det är tragiskt att denna typ av vandalisering och förstörelse ska behöva finnas i ett litet samhälle som Fjugesta.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO