logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Stockholmsjurister på grönbete – långvarig strid om 60 strandnära tomter ska avgöras

Håkan Lodin vill liksom Oscar Nylund som är anställd vid Lodins företag AEB, omvandla Brittsand till ett attraktivt bostadsområde. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen göra syn i området och Lodin hoppas att alla inblandade kan godta den dom som juristerna kommer att författa efter besöket. Foto: Peter Ohlsson/Arkiv
Håkan Lodin vill liksom Oscar Nylund som är anställd vid Lodins företag AEB, omvandla Brittsand till ett attraktivt bostadsområde. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen göra syn i området och Lodin hoppas att alla inblandade kan godta den dom som juristerna kommer att författa efter besöket. Foto: Peter Ohlsson/Arkiv

Här har det pågått en flerårig strid om exploatering av området. Ludvikaprofilen och dito företagaren Håkan Lodin köpte en stor del av Brittsandsområdet strax utanför Gonäs 2013 och vill få möjlighet att stycka av ett 60-tal tomter.

Kommunen var idel öra inför utsikterna att det skulle skapas ett område med bostäder och fritidshus i attraktivt läge och våren 2017 antog samhällsbyggnadsnämnden en ny detaljplan.

Men flertalet av ägarna till de 13 friköpta tomterna i området var allt annat än nöjda med innehållet i detaljplanen.

– Kommunen har inte fört någon som helst konstruktiv dialog med oss utan bara godtagit det material som Håkan Lodin och hans konsult tagit fram, hävdade Roger Johansson och hans far Sigvard Johansson i en intervju i tidningen den 22 april 2017.

I överklagandet till mark- och miljödomstolen framförde Sigvard Johansson bland annat invändningar mot att detaljplanen medger att småbåtshamnen får fyllas igen och ogillade att det kan byggas betydligt större hus på de nya tomterna än vad som gäller för de befintliga fastigheterna liksom att planen öppnar för några tomter på eller strax intill badstranden.

De klagande fick rätt i mark- och miljödomstolen och kommunen valde då att begära prövningstillstånd hos högsta instans; Mark- och miljööverdomstolen.

Joel Lidholm, samhällsplanerare vid kommunen, uppger att prövningstillståndet blev klart i somras och nu nästan ett år senare ska domstolen alltså göra syn på platsen.

Kommunen är angelägen om att detaljplanen vinner laga kraft och Lidholm nämner bland annat att kommunen vill ha inskrivet i planen att privat huvudmannaskap ska gälla för skötsel av vägar och grönområden i området. Det ansvaret ska inte ligga på kommunen.

– På andra ställen där privat huvudmannaskap gäller så är det vanligt att att fastighetsägarna bildar en samfällighetsförening, konstaterar Joel Lidholm.

– Vi stöder kommunen i deras uppfattning att det ska vara privat huvudmannaskap, säger Håkan Lodin. Liksom i tidigare uttalanden tillbakavisar han att tomter har ritats in på badplatsen.

– Förhoppningsvis kommer domstolen med ett beslut som alla kan godta, framhåller Lodin och tillägger att om detaljplanen vinner laga kraft skulle arbete med vägar och grävning för ledningar möjligen kunna komma igång i slutet av det här året.

Roger Johansson och Sigvard Johansson överklagade Ludvika kommuns beslut om att anta förslaget till detaljplan för Brittsandsområdet. De har tidigare sagt till tidningen att de gärna ser att området exploateras men nya tomter får inte inkräkta på badplatsen.
All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO