Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Sverige kritiseras för slapp attityd mot superrikas penningtvätt

I rapporten har IMF kartlagt den lilla exklusiva kundgrupp som gör transaktioner med skatteparadis, eller "internationella finanscentra" som IMF kallar dem, och funnit att svenska bankers hantering av dessa kunder sticker ut på ett oroväckande sätt.

"Mer specifikt har de internationella finanscentrumens andel av Sveriges betalningar fördubblats sedan 2017, och de står nu för nästan en tredjedel av de utlands­transaktioner som inte kan förklaras utifrån ekonomiska grundförutsättningar", skriver IMF i sin rapport.

Det handlar om bankkunder som tillåts överföra så stora belopp till skatteparadis att det är uppenbart att transaktionerna inte kan vara affärsmässigt motiverade.

IMF har använt AI för att skanna av avvikande transaktioner i de svenska bankernas utlands­betalningar och funnit att bankerna sedan 2021 har tillåtit omotiverat stora transaktioner med motparter i Luxemburg, Belgien och Irland framför allt.

I fallet Belgien – ett land med en i samman­hanget betydelselös exportindustri – handlar det om omotiverat stora utbetalningar från Sverige och i fallet Irland är det istället de inkommande betalningarna som oroar.

Irland står för mindre än en halv procent av Sveriges beskattade exportintäkter men sticker ändå ut bland de inkommande betalningarna som en omotiverat stor källa till inflöden på svenska bankkonton, konstaterar IMF.

Inget av länderna finns på OECD:s officiella lista över skatteparadis, men IMF betraktar dem som internationella finanscentra som utmärks av att den verkliga ekonomin inte motsvarar de märkligt stora finansiella transaktionerna med utlandet.

För att komma till rätta med problemet vill IMF nu att den svenska Finansinspektionen lägger om sitt arbetssätt och börjar fokusera på det som är viktigt istället för det som är oviktigt.

"För att säkerställa att tillsynsaktiviteter är inriktade på de största riskerna och de mest relevanta områdena bör urvalet av specifika tillsynsaktiviteter övervägas noggrant före varje inspektion, dokumenteras väl och granskas i efterhand", skriver IMF i sina råd till den svenska myndigheten.

Finansinspektionen hävdar dock att man redan håller på att införa dessa förändringar på eget initiativ.

– Rekommendationerna ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår på FI och som vi också planerar framöver, säger Malin Alpen, chef för Finansinspektionens verksamhetsområde betalningar, enligt TT.