logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

”Vi vill gärna ha en dialog på plats i Jokkmokk”

Likt många Jokkmokkbor ser vi stora fördelar med en gruva i Kallak. Vi är övertygade om att en ny, stor näringssatsning i området skulle gagna hela Jokkmokk. Kallak-gruvan kommer att skapa ett stort antal arbetstillfällen, och Beowulf har som ambition att anställa lokal kompetens så långt det går. Detta är ytterligare en anledning till att vi eftersträvar nära samarbete med lokala och regionala intressenter. På så vis maximeras gruvans fördelar både lokalt och regionalt. Tyvärr har de lokala sameledarna visat begränsat intresse för sådan dialog (se replik på SvD Debatt).

Themes
ICO