logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Vill bygga för tolv familjer i Mora by: ”Vi tror att det finns en efterfrågan”

Parhus liknande dem i Uvbergsviken i Borlänge vill Framfast nu också bygga i Gustafs.
Parhus liknande dem i Uvbergsviken i Borlänge vill Framfast nu också bygga i Gustafs.

Stockholmsbaserade företaget Framfast har byggt parhus i områdena övre Tjärna och Uvbergsviken i Borlänge.

Nu ser det ut som om även Säters kommun får liknande parhus i bostadsrättsform. Bolaget har nämligen precis fått bygglov för att bygga sex parhus i Mora by.

Husen i bostadsrättsföreningen Gustafsallén är tänkta att ligga nära vattentornet. Fyra parhus i två våningar planeras på Höjdvägen – mittemot vattentornet – och två på Hällvägen.

Här – mittemot vattentornet på Höjdvägen – kan det bli fyra parhus med åtta lägenheter.

– Varje lägenhet är på cirka 100 kvadratmeter. De kommer bli ganska lika dem i Uvbergsviken, berättar Framfasts ägare och vd Sebastian Stehlin.

Grannar har protesterat mot de planerade parhusen. Bland annat vänder de sig mot att husen skulle bli så höga som 5,57 meter och att det skulle försämra ljusinsläppen för dem som redan bor där.

Dessutom skriver de att det finns fridlysta växter i det tänkta området.

Miljö- och byggnämnden har låtit kommunens biolog titta på området. Biologen konstaterar att det inte finns några arter som gör att man bör säga nej till bygglovet.

Husen är tänkta att ligga i vinkel. Här på Hällvägen planeras två av de sex parhusen.

När det gäller höjden på husen, så konstaterar nämnden att den är högre än detaljplanens tillåtna höjd på 4,5 meter. Både söder och väster om området är det dock tillåtet med tvåvåningshus på 7,6 meter.

Därför anser nämnden att de här parhusen passar väl in i omgivningen. De beslutande tycker inte heller att höjden innebär "någon betydande olägenhet" för de närboende.

Vi hoppas och tror på ett bra intresse.

Om inte bygglovet överklagas så kan markarbetena börja redan i höst.

– Men det beror på försäljningstakten. Vi behöver sälja minst 80-90 procent innan vi börjar bygga, säger Sebastian Stehlin.

– Vi hoppas och tror på ett bra intresse för det har ju inte byggts något i området på länge.

Läs också: Privat företag vill bygga radhus i Storhaga

Parhus liknande dem i Uvbergsviken i Borlänge vill Framfast nu också bygga i Gustafs. Illustration: Framfast
Parhus liknande dem i Uvbergsviken i Borlänge vill Framfast nu också bygga i Gustafs. Illustration: Framfast

Themes
ICO