logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden
An article was changed on the original website

Volvos visar upp ett ”enastående resultat”

Volvo sprängde 100-miljardersvallen första kvartalet 2019.

Det visar nya siffror från fordonsjätten.

– Det är ett enastående resultat, säger Dagens industris börsanalytiker Anders Hägerstrand.

Men en vikande orderingång för lastbilar oroar.

Omsättningen landar på 107 208 miljoner kronor mot väntade 98 482 miljoner.

Rörelseresultatet hamnar på 14 162 miljoner kronor – klart över förväntade 11 690 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ligger på 11,8 procent – väntat var 10,3 procent.

Volvo redovisar en omsättning på 107.208 miljoner kronor, över väntade 98.482 Mkr. Orderingången på 45.884 lastbilar är klart under förväntade 57.227 lastbilar.

Båda Volvos affärsområden går starkt och rapporten landar klart över förväntningarna, även om orderingångarna är under.

Volvo sammanlagda Resultat är flera miljarder högre än motsvarande period i fjol.

Svag orderingång i Nordamerika

Orderingången för lastbilar är orosmolnet på den annars ljusa Volvo-himmeln.

I det här affärsområdet uppgick orderingången till 45 884 fordon under första kvartalet. Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning indikerade att Volvos orderingång på lastbilar skulle minska drygt 20 procent till 57 227 fordon under första kvartalet.

Nu blev det betydligt större minskning än så.

– Orderingången på lastbilar minskade med 36 procent, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019 är i stort fulltecknade, skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten.

Di:s börsanalytiker Anders Hägerstrand säger i DI TV att utvecklingen i Nordamerika var väntad.

– Det borde inte överraska aktiemarknaden så mycket, säger han.

Texten uppdateras.

Themes
ICO