črnuče, mol, e-solventa

MOL

O tem, kdo bo kmalu v industrijski coni Črnuče gradil nove poslovne objekte, je bilo dejansko odločeno že leta 2016, je pokazala analiza sprememb lastništva zemljišč.

črnuče, mol, e-solventa

MOL

Zemljišča, ki dobivajo novega lastnika.

črnuče, mol, e-solventa

MOL

Meje med zemljišči

Več kot 60 tisoč kvadratnih metrov veliko območje v Črnučah je v jedru nove nepremičninske zgodbe, v kateri se zaslužki obetajo poslovnežem iz Slovenije in z Balkana z dobrimi političnimi povezavami, tudi na ljubljanski občini. Ti so se že pred leti dokopali do zemljišč, za katera zdaj na MOL spreminjajo prostorske načrte.

Ljubljanski župan se je tako v začetku julija podpisal pod sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki zajema zemljišča na Brnčičevi ulici v industrijski coni Črnuče. Na tem območju deluje Tovarna asfalta Črnuče (TAČ), večinoma pa gre za travnike in peščeno nasutje.

Glavni investitorji, ki že imajo v lasti večino zemljišč, so:

– neznani podjetniki iz Banjaluke, ki kopičijo zemljišča tudi drugod po Ljubljani in so tesno povezani z bosanskim poslovnežem Mladenom Milanovićem Kajo. Ta je v Sloveniji že lastnik podjetja KPL, ki mu ljubljanska občina odda največ gradbenih poslov.

podjetje e-Solventa Ljubljana pod vodstvom Boruta Brinška, širši javnosti neznanega poslovneža, ki v zadnjih desetih letih po ugodnih cenah kupuje premoženje iz stečajnih mas SCT in drugih propadlih gradbincev, pri tem pa si pomaga z dobrimi zvezami. Ob tem posoja večje vsote denarja slovenskim podjetnikom.

ŽE ČEZ LETO DNI SPREJEM OPPN

Po naših informacijah so se pogovori med MOL in lastniki zemljišč začeli že lani jeseni, v tem času pa so investitorji pripravili izhodišča za pripravo načrta.

»Z OPPN 379 se načrtuje pozidava, namenjena dopolnitvi obstoječe gospodarske cone in zadovoljitvi potreb po gospodarskih in poslovnih površinah v Ljubljani. Načrtovana pozidava v južnem delu dopolnjuje obstoječe poslovne objekte, severneje se načrtujejo proizvodno-poslovni objekti. Na zahodnem delu se načrtuje izgradnja bencinskega servisa, dostopnega s Štajerske ceste, z možnostjo povezave s preostalim območjem OPPN,« so pojasnili na MOL.

Glede na napovedi občine bi lahko do javne razgrnitve osnutka načrta in njegove obravnave na mestnem svetu MOL prišlo že v začetku prihodnjega leta. Končni predlog OPPN pa bi predvidoma sprejeli septembra.

POSLOVNEŽI IZ BANJALUKE IN LJUBLJANSKI MESTNI GRADBINEC

O tem, kdo bo kmalu v industrijski coni Črnuče gradil nove poslovne objekte, je bilo dejansko odločeno že leta 2016, je pokazala naša analiza sprememb lastništva zemljišč.

Takrat je novega lastnika dobilo podjetje KPL, ki velja za ljubljanskega mestnega gradbinca. Iz stečajne mase Cestnega podjetja Ljubljana (CPL) ga je za skoraj osem milijonov evrov kupil MG Mind Mladena Milanovića Kaje iz Republike Srbske. S prevzemom KPL je prišel tudi do podjetja TAČ, nekdanje asfaltarne SCT, ki ima v lasti večji del zemljišč, na katerih se bo gradilo.

Milanović je eden najvplivnejših podjetnikov v Republiki Srbski, njegov vzpon pripisujejo dobrim političnim povezavam, zlasti z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Odlične odnose je zgradil tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. KPL je po menjavi lastništva ohranil koncesijsko pogodbo z MOL, ob tem pa dobiva vse več poslov z občino. Lani je KPL od nje prejel več kot 20 milijonov evrov. Vse več poslov z občino so začela dobivati tudi neznana podjetja v lasti podjetnikov iz Banjaluke, ki so tesno povezani z Milanovićem.

Tem je Milanović konec leta 2018 prodal tudi tovarno asfalta v Črnučah. Kmalu zatem so bosanski podjetniki začeli odkupovati dodatna zemljišča na tem območju. Nekatera so kupili iz stečajne mase SCT, druga pa od MOL. Ali so vedeli za prihodnje spremembe prostorskih aktov, ni mogoče preveriti.

ZASLUŽIL S STEČAJEM SCT, ZDAJ BO ŠE Z ZEMLJIŠČI

Zemljišča v Črnučah je v istem času kopičil tudi drugi glavni investitor, podjetje e-Solventa Ljubljana Boruta Brinška. Po naših informacijah jih je kupoval iz stečajne mase SCT. Do večine zemljišč je prišel konec leta 2016, preostalo je pridobil v letih 2017 in 2018.

Pri tem so mu bile v pomoč odlične informacije in zveze. SCT in e-Solventa imata namreč dolgo zgodovino. Še preden je SCT pod vodstvom Ivana Zidarja končal v stečaju, je e-Solventa od njegovih upnikov poceni odkupovala terjatve. Čeprav so bile te v primerjavi s celotnim dolgom SCT drobiž, ji je uspelo vknjižiti hipoteke na zajeten del prihodnje stečajne mase SCT, predvsem nepremičnine. Pri vlaganju izvršb jo je kot odvetnik zastopal Leon Benigar Tošič, ki je pozneje prevzel vodenje stečajnega postopka SCT.

E-Solventa je danes eden najbolje poplačanih upnikov v stečaju nekdanjega domačega gradbenega velikana, kar ji je omogočilo tudi nakup največjega dela zemljišč na območju, za katero občina sprejema OPPN.

Poleg njih zemljišča kupuje tudi več drugih podjetij. Predvsem skupina Medis, ki je v lasti Toneta Strnada in se ukvarja s prodajo zdravil, prehranskih dopolnil in diagnostičnih pripomočkov. Tik ob območju, kjer se bo gradilo, že ima svoje poslovne prostore. Prav tako družba Izoteh, ki se ukvarja z gradnjo industrijskih objektov. Zemljišča je kupila leta 2016 iz stečajne mase podjetja GHM.

KDO ŠE KUPUJE ZEMLJIŠČA

Spremembo občinskih aktov spremljajo tudi nepremičninski posli v neposredni bližini. Novega lastnika so potihoma dobila vsa zemljišča jugozahodno od industrijske cone Črnuče, na območju, na katerem naj bi se v prihodnje prav tako gradilo in ob katerem je predvidena izgradnja nove dvopasovne ceste.

Za zdaj neznani vlagatelj je od aprila do junija od lokalnih prebivalcev kupil okoli 25 tisoč kvadratnih metrov velik sklop zemljišč, zanj pa odšel skoraj šest milijonov evrov. Kot kaže, je pogodbo o nakupu sklenil pod pogojem, da bo občina sprejela nov OPPN tudi za to območje. Po neuradnih podatkih naj bi pred kratkim prišlo tudi do spremembe namembnosti teh zemljišč. Kdo jo je zahteval in kakšne načrte ima z njimi, na občini ne razkrivajo.