logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Slovenia

Vlada: Način, ki ga predlaga Državni svet, bi bil protiustaven

DZ mora po vetu državnih svetnikov na izredni seji ponovno glasovati o dveh zakonih iz proračunskega paketa za prihodnji dve leti. V prvem se svetniki ne strinjajo z višino povprečnine za občine, v drugem nasprotujejo načinu izredne uskladitve pokojnin. Vlada glede veta sprejela mnenji svetnikov in poslancem predlagala, da oba zakona ponovno sprejme.

DZ bo po glasovanju odbora DZ za finance sodeč popoldne vnovič podprl interventni zakon, na katerega so državni svetniki zaradi po njihovem mnenju neprimernega načina izredne uskladitve pokojnin izglasovali odložilni veto. Odbor za finance v nadaljevanju seje obravnava še zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, na katerega so državni svetniki prav tako izglasovali odložilni veto, in sicer zaradi po njihovem mnenju prenizkega zneska povprečnine za občine.

Povprečnina, kot je zapisana v zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, po oceni državnih svetnikov ne zadošča za pokritje vseh stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog občin. Zato morajo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog namenjati svoja lastna razvojna sredstva, je na četrtkovi seji, na kateri so državni svetniki izglasovali odložilni veto, opozoril vodja interesne skupine lokalnih interesov v državnem svetu Milan Ozimič.

V mnenju je Državni svet izpostavil, da vlada z združenji občin ni sklenila dogovora o višini povprečnine, ampak jo je določila sama, v skladu z zakonsko določenimi parametri.

Za svetnike sporen način izredne uskladitve pokojnin

V zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin pa je za državne svetnike sporen način izredne uskladitve pokojnin, do katere bo v primeru ugodne gospodarske rasti v tem letu prišlo decembra 2020. Na predlog poslancev SAB je namreč DZ določil, da se pokojnine vsem upokojencem zvišajo za enak znesek, in ne v odstotkih.

V parlamentu dva zakona, zaradi veta svetnikov, znova na glasovanju.FOTO: Bobo

Državni svet meni, da bi se morala izredna uskladitev pokojnin opraviti v nominalnem znesku, kot je bilo predlagano v osnovi. Sprejeta uskladitev pokojnin v absolutnem znesku, in to za vsakega upokojenca v enakem absolutnem znesku, je zanje nesprejemljiva, saj da se s tem ruši osnovno idejo pokojninskega sistema.

Vlada: Način, ki ga predlaga Državni svet, bi bil protiustaven

Uveljavitev obeh zakonov je nujno potrebna, da bo 1. januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo. Za to pa ju mora ob današnjem ponovnem glasovanju potrditi več kot polovica vseh poslancev, torej najmanj 46.

Vlada je glede odložilnih vetov sprejela mnenji svetnikov in Državnemu zboru predlagala, da oba zakona ponovno sprejme. Glede višine povprečnin vlada pojasnjuje, da se postopek za določitev višine povprečnine prične z izračunom povprečnih stroškov za financiranje obveznih občinskih nalog zadnjih štirih let.

Glede mnenja svetnikov, da bi morali za izračun povprečnine kot izhodišče vzeti dejanske stroške leta 2018 in ne povprečja stroškov za zadnja štiri leta ter k tako dobljeni vrednosti dodati še predvidene povečane stroške v višini 27,8 evra za leto 2020 in v višini 37,1 evra za leto 2021 vlada pojasnjuje, da za predlagani način izračuna povprečnine vlada ne razpolaga z ustreznimi zakonskimi podlagami. "Takšen izračun bi lahko tako bil v nasprotju z ustavnim načelom zakonitosti in posledično tudi Zakonom o javnih financah," opozarja vlada.

Nesprejem zakona

"Vlada je v zakonu skladno s koalicijsko pogodbo predlagala ureditev izredne uskladitve pokojnin na način, kot je to bilo določeno za leto 2019, torej en odstotek uskladitev ob pogoju, da gospodarska rast v 2019 preseže tri odstotke," pojasnjujejo.

V postopku obravnave zakona je bil vložen amandma, ki je, "zaradi zmanjševanja socialnih razlik", namesto odstotkovne, predlagal nominalno izredno uskladitev v enakih zneskih za vse upokojence, kar so poslanci podprli.

Vlada poudarja, da omenjeni zakon pomembno prispeva k vzdržnosti javnih financ, njegov 'nesprejem' pa bi tako pomenil povečanje izdatkov in neuravnoteženost državnega proračuna 2020.

Themes
ICO