Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti plačil vključno z obrestmi po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Kreditojemalec lahko zaradi posledic epidemije odloži plačilo obveznosti po 12. marcu za največ 12 mesecev, zaprosi pa lahko tudi za krajše obdobje. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila.

Za odlog plačila lahko zaprosijo vsi kreditojemalci, ki so slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji in ki zaradi posledic krize začasno ne morejo zagotavljati poplačila svojih obveznosti po kreditni pogodbi. Možnost odloga velja za limit ter potrošniški ali stanovanjski kredit. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi.

To, ali banka zaračuna stroške odobritve odloga, je odvisno od njene cenovne politike. Na to je v poslanskem vprašanju ministru za finance Andreju Širclju opozorila Mateja Udovč (SMC). Šircelj je povedal, da sta ministrstvo in Banka Slovenije takoj pozvala Združenje bank Slovenije, naj banke pri tem upoštevajo dejansko nastale administrativne stroške.

"Kot je razvidno iz javnih objav, je večina bank temu pozivu sledila in nadomestil kreditojemalcem, ki so fizične osebe, bodisi ne zaračunavajo bodisi so nadomestila nižja kot v primeru obdelave vlog pri rednem kreditiranju. Enako večina bank ravna tudi v primeru poslovnih subjektov," je poudaril v odgovoru.

Obresti tečejo tudi v času odloga plačila. Obrestna mera ostane takšna, kot je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe. Ko se obdobje odloga izteče, je obresti treba plačati. Na kakšen način in kdaj, se je pri banki treba pozanimati pred podpisom aneksa h kreditni pogodbi.

Zakon tega ne ureja, to stranki uredita sporazumno s sklenitvijo aneksa h kreditni pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila. "Tudi v tem primeru so banke zavezane k ravnanju v skladu z načeli odgovornega kreditiranja, v skladu s katerimi morajo upoštevaje namen zakona kreditojemalcem omogočiti, da izberejo način poravnave teh obresti," je dodal minister.

Odlog plačila kreditnih obveznosti je tako po mnenju ZPS učinkovita, vendar hkrati kratkoročna rešitev za potrošnike. "Pri tej rešitvi ne smemo prezreti, da bodo prav kreditojemalci na ta način soočeni s še višjim dolgom po izteku odloga," so poudarili.