Slovakia

Eurokomisia má s justíciou veľké plány: Podarí sa členským štátom čeliť výzvam 21. storočia?

Jeho hlavnými piliermi sú oznámenie o digitalizácii justície v EÚ a Stratégia európskeho justičného vzdelávania.

Cieľom balíka je podporiť členské štáty v tom, aby pokročili v digitalizácii svojich systémoch súdnictva a zlepšili cezhraničnú justičnú spoluprácu na úrovni EÚ.

EK chce tiež odborne pripravovať sudcov, prokurátorov a ostatných pracovníkov súdnictva, aby mohli efektívne čeliť výzvam 21. storočia. Ďalším cieľom prijatého balíka je podpora vytvárania spoločnej európskej justičnej kultúry, ktorá je založená na právnom štáte, základných právach a vzájomnej dôvere.

V oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce už teraz existujú digitálne nástroje e-CODEX a eEDES, ktoré však zatiaľ využívajú len niektoré členské štáty EÚ. EK chce dosiahnuť, aby ich začali využívať všetky krajiny.

V súčasnosti mnoho súdnych konaní v EÚ, aj tých cezhraničných, prebieha prostredníctvom papierových dokumentov a poštových služieb. Exekutíva EÚ bude preto presadzovať digitalizáciu postupov cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestných veciach. Príslušný návrh chce predstaviť koncom roka 2021.

V roku 2021 EK predloží aj legislatívne iniciatívy o digitálnej výmene informácií o cezhraničných prípadoch terorizmu a vytvorení platformy na spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid