Slovakia

Europarlament žiada vytvorenie Európskej zdravotnej únie, zriadil by sa aj špecializovaný fond

Pandémia ochorenia COVID-19 jasne poukázala na potrebu posilniť úlohu Európskej únie pri ochrane verejného zdravia, uvádza sa v uznesení, ktoré v piatok schválil Európsky parlament.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení o budúcej stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 526 (za): 105 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), poukazujú na potrebu vyvodiť z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 náležité ponaučenie.

Minimálne normy pre zdravotnú starostlivosť

Zákonodarcovia v tejto súvislosti požadujú výrazné zintenzívnenie spolupráce inštitúcií EÚ a členských štátov v oblasti zdravia, ktoré by viedlo k vytvoreniu Európskej zdravotnej únie. Súčasťou tohto úsilia by malo byť zadefinovanie minimálnych noriem pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ, a to na základe bezodkladne zrealizovaných záťažových testov vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali odhaliť ich nedostatky a preveriť, či sú pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

Parlament vyzval na urýchlené vytvorenie Európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia (EHRM), ktorý by mal zabezpečovať reakciu na všetky druhy zdravotných kríz. Nový mechanizmus by mal zabezpečovať posilnenú operačnú koordinácie na úrovni EÚ a správu strategickej rezervy liekov a zdravotníckych pomôcok.

Uznesenie oceňuje návrh na vytvorenie nového programu v oblasti zdravia EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-2027 dosiahnuť objem 9,4 miliardy eur, zdôrazňujúc pritom potrebu dlhodobých investícií a záväzkov.

Vytvorenie špecializovaného fondu

Poslanci tiež presadzujú vytvorenie špecializovaného fondu EÚ na posilnenie nemocničnej infraštruktúry a zdravotníckych služieb. Posilniť by sa podľa nich mali aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúry pre lieky (EMA), ale aj spolupráca v oblasti zdravotníckeho výskumu.

Nová farmaceutická stratégia by podľa poslancov mala priniesť opatrenia zamerané na zaistenie väčšej dostupnosti základných liekov. Zákonodarcovia tiež presadzujú diverzifikáciu dodávateľského reťazca liekov s cieľom zaistiť ich stálu cenovú dostupnosť.

Parlament zároveň opätovne zdôraznil potrebu zabezpečiť celosvetový prístup k cenovo dostupným očkovacím látkam a liekom proti ochoreniu COVID-19 čo najskôr po ich vyvinutí. Na nákup vakcín a liekov by sa podľa poslancov malo systematickejšie využívať spoločné obstarávanie EÚ, aby sa v situáciách, keď je ohrozené verejné zdravie, predišlo vzájomnej konkurencii členských štátov.

Dôležitá úloha pri upevňovaní verejného zdravia

Hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, nesú členské štáty. Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia, prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií.

Parlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na úrovni EÚ. Poslanci v májovom uznesení k prepracovanému návrhu dlhodobého rozpočtu a plánu hospodárskeho oživenia EÚ vyzvali na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia. Nový zdravotný program EÚ by mal byť súčasťou plánu obnovy Únie pre budúce generácie.

Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.

Football news:

Raheem sterling: Looking for tickets to Lisbon. From the 10th to the 24th. Retweet if you can help
Pep Guardiola: Gabriel is the best player of matches with Real Madrid
Three heroes of Lyon in the match with Juve – among them the defender, whom the fans drove in the fall
Manchester City and Lyon will meet in the 1/4 final of the Champions League on August 15 at Jose Alvalade
Photo of Pep and Zizou – just a gift for Showsport users
Ronaldo was eliminated so early from the Champions League for the first time in 10 years, although he tried very hard – in the playoffs for Juve, only he scores
Rudi Garcia: to Pass Juventus is a feat. The most pleasant defeat in my career