Slovakia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Petržalka posudzuje právne názory pre územný plán zóny

Mestská časť zatiaľ nemôže vyhovieť ani požiadavke vyhlásiť stavebnú uzáveru, bez územného plánu na zonálnej úrovni sa to nedá.

Bratislava 6. decembra (TASR) - Či bratislavská Petržalka bude môcť vyhovieť požiadavke petičiarov i uzneseniu poslancov v prípade kritizovanej prvej etapy developerského projektu Kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalky, ktorá sa týka obstarávania územného plánu zóny (ÚPZ), je zatiaľ otázne. Odpoveď má vzísť z posúdenia právnych názorov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

"Ak bude právne možné postupovať podľa požiadaviek autorov petície a uznesenia zastupiteľstva, mestská časť s obstarávaním daného územného plánu zóny určite začne. Rovnako podnikne ďalšie kroky, ktoré jej zákon umožní," povedala Halašková.

Poukazuje na dva právne názory, ktoré sa objavujú. Väčšinový názor právnikov a odborníkov konštatuje, že ÚPZ v zmysle požiadaviek nie je možné začať obstarávať. Odvolávajú sa na slovnú úpravu dotknutej lokality. V minulosti totiž z nadradeného územného plánu mesta vypadla jeho grafická časť a aktuálne sú lokality, v ktorých môžu mestské časti začať obstarávať územné plány zóny, definované len textovo. V opačnom prípade by mestská časť porušila zákon. Proces by tak mohol podľa hovorkyne napadnúť prokurátor, investor i občania a nie je vylúčené, že by prípad skončil na súde.

Mestská časť však podľa nej pracuje aj s menšinovým právnym názorom. Ten hovorí, že územný plán zóny síce je možné začať zo strany mestskej časti obstarávať aj za aktuálneho znenia územného plánu mesta, avšak len v prípade, ak mesto jasne určí, ktorú lokalitu a v akom rozsahu textové znenie územného plánu mesta určuje. "Na zosúladení týchto právnych názorov a ďalších potrebných podkladov aktuálne usilovne pracujeme. Predpokladáme, že konečné stanovisko mestskej časti sa podarí pripraviť v nasledujúcich týždňoch," doplnila Halašková.

Mestská časť zatiaľ nemôže vyhovieť ani požiadavke vyhlásiť stavebnú uzáveru, bez územného plánu na zonálnej úrovni sa to nedá. "Mohla by tak urobiť iba v tom prípade, keby prebiehal proces schvaľovania obstarania územného plánu zóny. A schvaľovací proces môže prebehnúť iba v tej lokalite, ktorú jasne definuje a určuje územný plán mesta, ktorý je v tomto smere viac než nejasný," skonštatovala Halašková. Bez podrobného ÚPZ je pre mestskú časť záväzným dokumentom územný plán mesta (ÚPN). Ten plochu označuje ako rozvojovú a určenú na výstavbu bývania a občianskej vybavenosti spoločne s parkami a sadovníckymi úpravami.

Podľa mestskej časti je zároveň predčasné hovoriť o výhodách i nevýhodách daného projektu. Viaceré výrady, pripomienky či nápady na zlepšenie projektu už zaslala, nevylučuje poslanie ďalších. A to aj preto, že stále nie je jasná jeho konečná podoba, ktorú s investorom rieši predovšetkým hlavné mesto. Pripomína, že práve mesto ako prenajímateľ daných pozemkov aj tvorca ÚPN má najväčší vplyv na podobu danej lokality.

Rozvoj územia v dvoch variantných konceptoch riešila urbanistická štúdia Petržalská os, obidva predložené varianty si vyžadujú zmeny a doplnky ÚPN. Po ich prerokovaní pracuje mesto na vyhodnotení vznesených pripomienok a námietok, ktoré majú byť zohľadnené pri spracovaní výsledného invariantného riešenia.

Developerský zámer počíta s výstavbou v oblasti tzv. centrálnej rozvojovej osi, teda budúcej električkovej trate medzi Rusovskou, Gessayovou a Romanovou ulicou.