Slovakia

Štát dokončuje akčné plány, ktoré majú zabrániť umiestňovaniu rómskych detí do špeciálnych škôl

Štát aktuálne dokončuje akčné plány, ktoré majú zabrániť umiestňovaniu zdravých rómskych detí do špeciálnych škôl. Pre agentúru SITA to uviedol Michal Šľachta z kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity.

Európska komisia už v roku 2015 upozornila Slovensko na to, že do centier špeciálnopedagogického poradenstva sú často z dôvodu etnického pôvodu umiestňované rómske deti, ktoré do nich v skutočnosti nepatria. Deti, ktorých vrodený intelekt je dostatočný na to, aby absolvovali štandardné vzdelanie na základných školách, tak zbytočne navštevujú školy so špeciálnym vzdelávaním.

Dôležité je predprimárne vzdelávanie detí

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v novembri minulého roka uviedlo, že hlavnou príčinou problému sú nesprávna spresňujúcu diagnostiku, nároky kladené na deti, ale aj súčasné nastavenie financovania školstva. Podľa Ministerstva školstva má problém zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl zastaviť zavedenie predprimárneho vzdelávania detí od päť rokov, ktoré odštartuje v septembri. Rovnaký názor zastáva aj Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity.

„Z nášho pohľadu považujeme za nástroj prevencie zaraďovania detí do špeciálneho vzdelávacieho prúdu kvalitné predprimárne vzdelávanie. Úrad preto realizuje už druhú fázu národného projektu ‚Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít‘. Súčasťou hlavnej aktivity je odborný zamestnanec v materskej škole, ktorý napomáha zlepšovaniu školskej pripravenosti, najmä detí z marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol pre agentúru SITA Šľachta.

Zmierňovanie prejavov segregácie

Úrad podľa neho venuje téme pozornosť aj v rámci opatrení v aktuálnej Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. Rovnako chce systematicky predchádzať, zmierňovať a eliminovať prejavy segregácie vo vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému. Inklúziu by mala zvýšiť aj systémová a metodická podpora individualizácie vzdelávacieho procesu.

Podľa údajov ZMOSu od roku 2007 do roku 2018 vzrástol počet centier špeciálnopedagogického poradenstva zo 16 na 67. Počet ich žiakov sa v rovnakom období zvýšil zo 6 651 na 46 609.

Football news:

Ronaldo, please, can you stop? It would make my day off. Cristiano was photographed with a boy at the entrance to the Manchester United base
Savich about the referee in the game with Athletic: It's not normal to show 15 cards for every word. Felix had no intention of touching anyone
Tim Sherwood: It will be difficult for Werner at Chelsea. He must show Tuchel that he has more than just good press
Klattenburg on Klopp: He does not know how to lose. When things went wrong, he began to get annoyed
Guardiola on the City fans after 0:0: I feel guilty at a bad game. I will be grateful even if 85 people come
Arteta about the series Ted Lasso: It gives a different perspective - you can look at things from different sides
Marca dashes evaluated the game of Suarez and Felix in the match with Athletic