Pravidlá registrácie do petržalského parkovacieho systému sa zjednodušili Foto: Nasadoprava.sk

V Petržalskom parkovacom systéme je doteraz prihlásených 29-tisíc Petržalčanov a takmer 34-tisíc vozidiel. Bratislavská mestská časť Petržalka prichádza s novinkami v rámci registrácie žiadateľov o parkovacie miesta. Žiadatelia mohli doteraz predložiť potrebné dokumenty na registráciu iba osobne na miestnom úrade.

Online registrácia

V snahe vyjsť žiadateľom v ústrety zavádza mestská časť aj možnosť zasielať doklady prostredníctvom e-mailu. O zmenách informoval starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka Ján Hrčka.

V prípade, že žiadateľ neposkytol podklady, mal by tak urobiť do piatich pracovných dní. V opačnom prípade hrozí, že jeho žiadosť o registráciu stratí platnosť a dotyčný ju bude musieť zopakovať.

Povinnosť predložiť technický preukaz

Každý žiadateľ o registráciu bude po novom povinný predložiť technický preukaz vozidla. Túto podmienku zaviedla mestská časť z dôvodu celkového zefektívnenia procesu registrácie.

Novinkou je aj to, že pri zdokladovaní už nebude úrad vyžadovať kópiu občianskeho preukazu, overovať osobné údaje budú zamestnanci miestneho úradu vo vlastnej réžii pomocou registra obyvateľov.

Pri služobnom vozidle je potrebné zaslať kópiu technického preukazu a potvrdenie od zamestnávateľa o využívaní vozidla na súkromné účely.

Pri vozidle manžela či manželky je potrebné dodať kópiu sobášneho listu a technického preukazu, ktorý preukazuje, že manžel či manželka je držiteľom alebo vlastníkom vozidla.

Zaregistrovaných je už 90% žiadateľov

Pre cudzincov zriadila mestská časť e-mailovú adresu, kde môžu posielať potvrdenia o pobyte.

Mestská časť v období koronakrízy dočisťovala žiadosti v registračnom systéme, pričom nových žiadostí už pribúdalo relatívne málo a v súčasnosti je úspešne zaregistrovaných približne 90 percent žiadateľov. Zvyšné žiadosti sú naďalej v procese schvaľovania.