Slovakia

Zmeny v zákone o dráhach vyplynuli aj z praxe

Novelu zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Bratislava 16. septembra (TASR) – Zákon o dráhach by sa mal upravovať aj na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Zmeny sa týkajú napríklad odstránenia dvojakého oprávňovania právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi. Novelu zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Návrhom sa má upraviť aj lehota na prijatie žiadostí o pridelenie kapacity. Konkrétnu lehotu má určiť manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete a pri jej určovaní rešpektovať pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou cestovného poriadku.

Upraviť by sa mala aj zmena spôsobu splnomocnenia certifikačných orgánov na výkon činností súvisiacich s údržbou železničných koľajových vozidiel z uznávania na akreditáciu. Od januára 2020 totiž v SR existuje subjekt, ktorý akredituje orgány posudzovania zhody pre túto činnosť v súlade s vykonávacím nariadením Komisie.

Dvojaké oprávňovanie právnických osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi by sa zároveň malo odstrániť. Špecifikovať sa má poverovanie posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa zákona o dráhach aj pri iných subsystémoch ako vozidlách.

Football news:

Milan's midfielder Rebic suffered a muscle injury in the match against Verona
Newcastle's budget for the winter is 50 million pounds, although the club has the right to spend 190 million without violating the FFP
Chelsea did not sign Donnarumma in the summer, as they see Mendy as a goalkeeper for years
Lucas Paquette's feat: played for Brazil, flew 8,000 km and created 2 Lyon goals. In less than 48 hours
Pioli about 3:2 with Verona after 0:2: Milan had to suffer. But we saw that the team is mature
Inzaghi pro 1:3 with Lazio: Inter should not lose his head. An hour leading the score, you have to take 3 points
Neville about Manchester United: I would not like to be a defender of a team that has Ronaldo, Pogba, Bruno, Sancho and Greenwood on the field