Archiefbeeld (c) Interview D-TV Express met Adhin.

NDP-topper Ashwin Adhin stelt dat het uiteindelijk aan het volk van Suriname ligt om te bepalen met wie de Nationale Democratische Partij (NDP) een toekomstige samenwerking zal aangaan.

“De gemoederen onder het volk gaan bepalen met wie je gaat samenwerken”, zei de parlementariër en gewezen vicepresident op ABC-actueel. Aan Adhin werd gevraagd of hij geen probleem zou hebben met een toekomstige samenwerking met de partijen als de VHP en NPS. Volgens de NDP’er is Suriname een klein land, waardoor iedereen bij elkaar nodig is om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. Echter, er zal wel rekening gehouden moeten worden met de achterban van de paarse partij.

“Want je hebt een achterban waar mensen een keus maken. En dat is een democratisch recht van de mensen dat we ook moeten respecteren. Maar in essentie zou je elke Surinamer moeten aandringen: luister, kom en lever je bijdrage”, aldus de politicus.

Adhin onderkende ook dat er een zekere strijd binnen de NDP zichtbaar is om het toekomstig leiderschap. Hijzelf stelt ambities en de wil te hebben om zoveel mogelijk iets te kunnen betekenen voor Suriname. De NDP’er, die ingenieur van beroep is, stelt op heel jonge leeftijd de kans te hebben gehad om belangrijke functies in te vullen, waaronder de ministerspost op Minowc en het vicepresidentschap. Enkele malen heeft hij ook kunnen functioneren als waarnemend president van Suriname. Hij stelt zelf een goede uitvoerder te zijn.

“Die ambitie is sterk aanwezig. Mijn twee sterkste kanten zijn systeemanalyse en modelvorming. We zouden naar een onafhankelijke autonome planning moeten gaan voor het land de komende 20 tot 30 jaar”, aldus de NDP’er.