Een pick-up van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg in Suriname (BOG) was dinsdag in het ressort Blauwgrond bezig met spuitwerkzaamheden in verband met de intensivering van de Dengue bestrijding.

Vanwege de vele Dengue gevallen is BOG overgegaan tot bespuiting. Een buurtbewoner van Blauwgrond deed zijn beklag bij de redactie van Waterkant.Net over het feit dat hij niet hiervan op de hoogte was en dure zangvogels buiten het huis heeft.

Via social media werd eerder bekend gemaakt dat Blauwgrond dinsdag en woensdag aan de beurt is. Donderdag en vrijdag zullen de spuitwerkzaamheden zich verplaatsen richting Para.

Aan de Surinaamse gemeenschap wordt gevraagd om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot de spuitwerkzaamheden komende dagen.