Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

De impact van geldstromen uit kansspelen op de koersontwikkeling in Suriname

OPINIE – De geldstromen binnen de kansspelensector in Suriname, ondanks hun aanzienlijke omvang, hebben geen significante invloed gehad op de koersontwikkeling van de Surinaamse munteenheid.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning beweert dat er onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met instanties zoals de Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën en Planning, en de Deviezencommissie om de relatie tussen deze geldstromen en de koersontwikkeling te onderzoeken.

Hij concludeert dat traditionele maatregelen tot stabilisatie van de koers effectief lijken te zijn geweest, aangezien de koers sinds maart stabiel is gebleven.

Hoewel de beweringen van Raghoebarsing enigszins geruststellend klinken, roepen ze toch enkele belangrijke vragen op die een kritische analyse rechtvaardigen:

Transparantie en onafhankelijkheid: Is het onderzoek naar de geldstromen inderdaad onafhankelijk uitgevoerd, en zijn de bevindingen volledig transparant? Het is essentieel dat het publiek vertrouwen heeft in de objectiviteit van dergelijke onderzoeken, vooral wanneer grote bedragen op het spel staan.

Methodologie: Het bericht vermeldt niet welke specifieke methodologie is gebruikt bij het onderzoek naar de geldstromen en hun impact op de koersontwikkeling. Een gedetailleerd begrip van de gebruikte methoden is nodig om de geldigheid van de conclusies te beoordelen.

Andere invloed factoren: Is er rekening gehouden met andere factoren die de koersontwikkeling kunnen beïnvloeden? Het is belangrijk om te overwegen of er externe factoren zijn die de stabilisatie van de koers hebben beïnvloed, afgezien van de geldstromen uit kansspelen.

Langetermijneffecten: De bewering dat de koers gedurende een “vrij lange periode” stabiel lijkt, roept vragen op over de langetermijneffecten van deze geldstromen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe duurzaam deze stabiliteit is en of er op lange termijn problemen kunnen ontstaan.

Rapportage aan het parlement: Minister Raghoebarsing belooft rapportage aan het parlement, maar het is van cruciaal belang dat deze rapportage volledig en tijdig wordt gedaan om de verantwoordingsplicht te waarborgen.

Kortom, hoewel het positief is dat er onderzoek wordt verricht naar de geldstromen uit kansspelen en hun impact op de koersontwikkeling in Suriname, is het van groot belang dat dit proces volledig transparant, onafhankelijk en grondig wordt uitgevoerd.

Een kritische benadering van de gepresenteerde conclusies en een voortdurende monitoring van de situatie zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit van het land op de lange termijn wordt beschermd.

D. Krishnadath

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud