Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Delegatie Nederlands ministerie Sociale Zaken bezoekt ministerie AWJ in Suriname

Foto (c) ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

Uitwisseling van informatie over beleidsgebieden en potentiële samenwerkingsgebieden stonden centraal bij een ontmoeting tussen hoge functionarissen van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) en een delegatie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), tijdens een werkbezoek in Suriname.

Partijen hebben kennis uitgewisseld over hun beleidsgebieden en uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Daarnaast zijn de interessegebieden kenbaargemaakt die kunnen leiden tot mogelijke samenwerking. De delegatie van SZW heeft enorm belangstelling getoond voor arbeidsomstandigheden in Suriname en het functioneren van de diensten van het ministerie. De interesse tot mogelijke samenwerking is wederzijds getoond.

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 september 2023 in de trainingszaal van het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS).

Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken heeft namens minister Steven Mac Andrew de delegatie van SZW toegesproken. Zij is van mening dat kennisuitwisseling op beleidsniveau kan bijdragen tot verbetering binnen verschillende beleidsgebieden. Vanuit AWJ zijn verschillende presentaties gehouden over het structuur en de taken van de verschillende departementen binnen AWJ. Ook zijn de gebieden van interesse en samenwerking kenbaargemaakt. Mangroe beschouwt deze ontmoeting als een welkome gelegenheid om kennis op beleidsniveau op te doen en mogelijkheden tot samenwerking te bekijken. Aan de delegatieleden is een inzichtvolle sessie toegewenst.

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken (JIZ) van AWJ, heeft een uiteenzetting gepresenteerd van de beleidsgebieden en de werkarmen van het directoraat Arbeid, waaronder de beleidsonderdirectoraten Arbeidsmarkt en JIZ vallen. Hij heeft de gebieden van interesse en samenwerking gepresenteerd. Voor het arbeidsmarktgebeuren gaat het om de werking van het systeem van de werklozenuitkering, de formulering en uitvoering van werkgelegenheidsprogramma’s, modernisering van de arbeidsbemiddeling, capaciteitsversterking van het personeel van het directoraat Arbeid en het moderniseren van de vakscholen van AWJ.

De gewenste samenwerking op het gebied van arbeidsrechten betreft versterking van de wetgevingscapaciteit, verdere modernisering van de arbeidswetgeving met name veiligheid, gezondheid en welzijn, flexibele werkregelingen en regelgeving met betrekking tot kinderarbeid. Ook de versterking gefragmenteerd sociaal zekerheidssysteem (evaluatie en bijstelling waar onder het wettelijk kader, governance en financiering), versterking voor rechtsbescherming bij onder andere ontslagzaken (beoordeling en afhandeling). Verder verbetering en introductie van wetgeving en programma’s betreffende gelijkheid op de werkplek (inclusief seksuele intimidatie) en regulering van de arbeidsmarkt onder andere met betrekking tot uitzendbureaus.

Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) heeft de delegatie ingelicht over de ontwikkelingen binnen NJA gericht op jongeren. De gebieden van interesse en samenwerking zijn gericht op de inrichting van de jeugdzorg, specifieke maatregelen voor de jeugdproblematiek en stages op deze gebieden, scholing en bijscholen van het personeel van Jeugdzaken voor coaching en counseling van jongeren/risicojongeren waaronder vroegtijdige schoolverlaters, tienerouders en andere kwetsbare groepen. Maar ook opvoedingsondersteuningsprogramma’s voor ouders en verzorgers, ondersteuning bij het ontwikkelen van educatieve programma’s voor de jeugd en het opzetten van multifunctionele safe spaces voor jeugdigen.

Merlien Nelson, regionaal hoofd op het directoraat Arbeidsinspectie gaf naast een uiteenzetting van de beleidsgebieden en de werkarmen van de Arbeidsinspectie ook de gewenste gebieden van interesse en samenwerking aan. Het betreft ontwikkeling van een Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en training, stages inzake de inspectie- werkzaamheden bij de offshore oliesector, delen van “best practices, het opleiden van de aspirant arbeidsinspecteurs, bijscholen en bijtrainen van de arbeidsinspecteurs, ondersteuning bij de formulering van maatregelen en strategieën voor wat betreft kinderarbeid.Verder gaat het om het opzetten van een arbeidsinspectie-database en een ‘Train the trainers’ programma met betrekking tot de interne opleidingen van Arbeidsinspectie en on the job training.

Myrthe de Vlieger, delegatieleider SZW, is ingenomen met deze kennisuitwisseling . Zij heeft opgemerkt dat er op beleidsgebied veel overeenkomsten zijn. De mogelijkheid tot samenwerking wordt daarom niet uitgesloten. Aan SZW zijn de boekwerken ‘Gids Arbeidswetgeving Suriname’, en de ILO-publicatie”The System of Labour Administration in Suriname” overhandigd.