Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Geïnstalleerd EBS-crisisteam moet zorgdragen voor herstructurering

Op het Kabinet van de President vond dinsdag de installatie van het EBS-crisisteam plaats. Een belangrijke taak van het crisisteam is de door Ernst & Young geïdentificeerde maatregelen te valideren en vervolgens uit te werken in een EBS-herstelplan.

Het EBS-herstelplan heeft als doel het bereiken van kostenverlaging, efficiëntieverhoging en verbeteringen binnen de NV EBS in de ruimste zin des woords. Het plan zal uiterlijk 30 juni moeten worden gepresenteerd aan de regering ter goedkeuring.

Bij de samenstelling van het crisisteam is rekening gehouden met de input van diverse stakeholders. Zo is er ook een vertegenwoordiger van de vakbond opgenomen in dit team, zodat breed gedragen voorstellen komen voor reorganisatie maar ook voor invulling van managementposities binnen de organisatie.

President Santokhi refereerde bij de installatie naar zijn verzoek, gedaan bij zijn aantreden, waarbij hij vroeg een ander beleid te voeren welke inefficiënties bloot zou stellen en een pad zou plaveien naar herstructurering van de EBS. Daarnaast gaf het staatshoofd aan wat de basisgedachte van de regering is. “Bescherm de zwakste schouders tegen de gevolgen van een noodzakelijke stroomtariefaanpassing”, gaf president Santokhi aan. Er werd gelijk aangegeven dat bij de tariefaanpassing bijkans 60% van de gemeenschap zal worden ontzien. Verder gaf de regeringsleider aan dat de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een belangrijke rol zal moeten spelen.

Samuel Mehairjan, voorzitter van het EBS-crisisteam, gaf aan dat er belangrijke verbeteringen moeten komen binnen de EBS. Vooral de financiële huishouding moet in place worden gebracht. “Besparingen en allerhande veranderingen zullen nodig zijn om het bedrijf beter te laten draaien” geeft Mehairjan aan.

Na goedkeuring zal het aangeboden herstelplan uitgevoerd worden. Hiervoor is de periode juli 2022 tot december 2023 uitgetrokken.