Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hof verklaart wraking rechter Karamat Ali in SPSB-case gegrond

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Hof van Justitie in Suriname heeft de wraking van rechter Daniëlle Karamat Ali in de Surinaamse Postspaarbank (SPSB)-case vandaag gegrond verklaard.

De raadslieden van de verdachten hadden een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechter, omdat zij van mening waren dat zij blijk heeft gegeven van openlijke partijdigheid in deze onder haar liggende zaak.

De verdachten worden bijgestaan door Murwin Dubois, Benito Pick, Richard Tjon A Joe, Raoul Lobo, Nailah van Dijk en Guno Castelen.

Hieronder de beslissing van het Hof:

– De niet verschenen verdachten die door een (gevolmachtigde) advocaat zijn vertegenwoordigd zijn WEL ontvankelijk in hun wrakingsverzoek tegen Karamatali. Het besluit van de kantonrechter tot niet ontvankelijkheid van de raadslieden wordt dan ook vernietigd. Het Hof heeft bepaald dat de Wet en het AVRM en het BUPO verdrag geen onderscheid maken tussen de verschenen en niet verschenen verdachten. Daaruit vloeit voort dat de behoorlijk vertegenwoordigde niet verschenen verdachte wel dezelfde rechten toekomen als de verschenen verdachte.

– Er is sprake van ten minste de schijn van partijdigheid uit hoofde van de feiten en omstandigheden die gebleken zijn tijdens de behandeling nl. de uitspraken door de rechter in de zaak gedaan. De raadslieden hebben met concrete uitspraken van de rechter op de zitting gedaan aangetoond dat er de magistraat vooringenomen is. Hierdoor kan het onderzoek ter terechtzitting niet objectief plaatsvinden.

Het Hof besluit dat de zaak in dezelfde stand (requisitoir voor het Openbaar Ministerie) door een andere kantonrechter voortgezet wordt op 13 oktober 2023 om 9.00 uur.

Voorts is ook beslist dat de beschikking van het Hof betekend zal worden aan de gevolmachtigde raadslieden van de niet verschenen verdachten en aan de verschenen verdachten in persoon.