Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Integrated Water Resources Management bevordert duurzame ontwikkeling waterbronnen

GFC NIEUWSREDACTIE- Water is een belangrijke factor voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

Water is vooral van belang voor lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van waterbronnen.

De Stichting Waterforum Suriname voert sinds april 2022 het project ‘Capacity building for Integrated Water Resources Management’ uit om het integraal waterbeheer in ons land te versterken.

Het project wordt gefinancierd door het United Nations Development Program (UNDP), Global Climate Change Alliance (GCCA+) en de Europese Unie (EU). Bestuurslid Manodj Hindori en stichtingsvoorzitter Max Huisden zijn in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) ingegaan op de meerwaarde van het project.

Integrated Water Resources Management (IWRM) is belangrijk omdat het een holistische benadering biedt voor het beheer van waterbronnen. Het omvat de coördinatie van verschillende sectoren en belanghebbenden om de duurzame ontwikkeling van waterbronnen te bevorderen.

IWRM houdt rekening met de sociaaleconomische, ecologische en institutionele aspecten van waterbeheer en bevordert de integratie van waterbeheer in bredere ontwikkelingsplanning.

IWRM kan bijdragen aan het verminderen van conflicten over waterbronnen, het verbeteren van de toegang tot water voor alle gebruikers en het beschermen van de ecologische integriteit van waterbronnen.

Hindori benadrukt dat het cruciaal is om de huidige regelgeving op het gebied van oppervlaktewater te inventariseren en een concept wetgeving voor oppervlaktewater op te stellen. “De coördinatie van de watersector moet worden versterkt. Een inventarisatie van de huidige capaciteit is belangrijk”, aldus het bestuurslid.

Hindori geeft verder aan dat er ook een wateropleidingsprogramma opgezet en uitgevoerd zal worden. Het implementeren van duurzame waterbeheerpraktijken, het bevorderen van waterbesparing en het hergebruik van water kan volgens het bestuurslid bijdragen aan een beter waterbeheer.

“Klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel kunnen ernstige gevolgen hebben voor de watersector in Suriname. Het kan leiden tot een toename van overstromingen, veranderingen in de waterkwaliteit en verstoringen van de watervoorziening.”

Hij merkte op dat belanghebbenden in de watersector een goede samenwerking moeten hebben om beter waterbeheer in Suriname te bevorderen. “Er moet een goede afstemming zijn en het moet duidelijk zijn wie wat doet.”

Huisden laat doorschemeren dat het watergebruik in de districten Nickerie en Coronie in kaart zal worden gebracht. “Er wordt momenteel gewerkt om waterkwaliteitsstandaarden voor oppervlaktewater te ontwikkelen. De huidige wet- en regelgeving op het gebied van oppervlaktewater is verzameld. Thans wordt er gewerkt aan het concept van de wet op oppervlaktewater”, deelt Huisden mee.

Hij vertelt verder dat er op 17 juli een wateropleidingsprogramma van start gaat. Deze opleiding bestaat uit 8 watermodules in de vorm van short courses. “De modules kunnen separaat worden gevolgd of als geheel, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.”

Huisden geeft aan dat het Waterforum geïnteresseerd is in de behoefte aan water gerelateerde onderwerpen zodat er invulling kan worden gegeven aan het integraal karakter van water en het management daarvan.

“De onderwerpen van de opleiding zijn ver uiteenlopend. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van water, maar ook de kwantiteit. De verwachting is dat wij als Waterforum Suriname een bijdrage gaan leveren aan de awareness. Als het aankomt op water en het belang van water voor Suriname”, verduidelijkt de stichtingsvoorzitter.