Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) in Suriname zegt dat de regering naar middelen zoekt om de 2.500 SRD koopkrachtversterking voor alle ambtenaren met nog eens zes maanden te verlengen. Het bedrag werd in de maand mei dit jaar tussen de regering en de vakbeweging voor een periode van zes maanden overeengekomen. De laatste uitbetaling hiervan zou dan in de maand november moeten zijn.

“De minister van Financiën en de president kijken naar middelen hoe er nog eens zes maanden kan worden verlengd, want het is noodzakelijk gebleken. Het gaat erom dat we de financiën goed moeten bekijken, maar de intentie van de regering is gewoon verlengen met nog eens zes maanden”, zei Ori woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Ori begrijpt de bezorgdheid onder de leerkrachten die al een aantal keren hebben gesteld niet uit te komen met hun salarissen. Vooral tegen de achtergrond dat met de BTW aanpassing er in oktober meerdere verhogingen te verwachten zijn.

“Vanaf ik aanzit weet ik dat er ontevredenheid is met betrekking tot de salariscomponenten. Men heeft eisen ingediend die onredelijk zijn. Hoe ga je het betalen? Ik betreur het, maar we zullen als regering blijven kijken naar mogelijkheden om een tegemoetkoming te bedenken. We zien bij de leerkrachten inderdaad veel problemen rond transport”, zei de minister.

Wat het transportprobleem betreft, zal het ministerie kijken hoe via schoolbussen dat deels kan worden opgelost.