Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Oproep tot verbeterde BTW informatievoorziening en compliance in Suriname

OPINIE- Sinds enige tijd is er in Suriname een btw-regeling op producten ingevoerd. Winkeliers en eigenaren van eenmanszaken kregen de mogelijkheid zich voor deze btw-regeling te registreren bij de Belastingdienst.

Er werd een termijn van zes maanden gehanteerd om deze registratie te voltooien, maar deze termijn is inmiddels verstreken.

Uit verschillende controles is echter gebleken dat velen zich nog niet hebben geregistreerd, wat kan leiden tot boetes.

Hoewel het non-compliant zijn in de context van belastingwetgeving meestal bestraft wordt, is er in dit geval enige complexiteit.

Veel winkeliers hebben vanaf het moment dat de btw-regeling werd geïntroduceerd, aangegeven dat ze onvoldoende kennis hadden over het proces en hoe dit systeem functioneert, waardoor registratie problematisch was.

Dit roept de vraag op over de plichten en verantwoordelijkheden van de overheid in het verstrekken van voldoende informatie en ondersteuning aan deze bedrijven.

Het voorstel zou moeten zijn om de winkeliers nogmaals de mogelijkheid te bieden zich te registreren na een grondige uitleg en begeleiding over het btw-proces.

Een gedetailleerde uitleg over hoe dit systeem functioneert, de administratieve verplichtingen en de potentiële gevolgen van non-compliance zouden expliciet moeten worden gecommuniceerd.

Mocht er na deze informatieve en ondersteunende fase nog steeds verzuim zijn in de registratie, dan zou het toepassen van boetes gerechtvaardigd kunnen worden.

Het doel moet echter altijd zijn om een omgeving te creëren die zowel bevorderlijk is voor de bedrijfsvoering als voor het naleven van de belastingwetgeving.

J. Kerto

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud