Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

President Santokhi moet minister Amoksi ontslaan om de strijd tegen criminaliteit te versterken

OPINIE– In een tijd waarin de criminaliteit in Suriname een zorgwekkend niveau heeft bereikt en de samenleving ernstig verontrust is, is het cruciaal dat de regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi effectieve maatregelen neemt om deze problemen aan te pakken.

Helaas lijkt het erop dat Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie niet in staat is gebleken om de situatie onder controle te krijgen, en zijn aanwezigheid lijkt eerder schadelijk dan constructief te zijn.

Een van de belangrijkste taken van een minister van Justitie en Politie is het waarborgen van de veiligheid van de burgers en het bestrijden van de criminaliteit.

Echter, het recente verloop van de gebeurtenissen suggereert dat Minister Amoksi niet in staat is om deze cruciale rol met succes te vervullen. De criminaliteit blijft toenemen en de minister lijkt geen grip te hebben op de situatie. Bovendien ontbreekt het hem aan gezag en leiderschap om effectieve maatregelen te nemen.

Een ander zorgwekkend aspect van de huidige situatie is het gebrek aan prestaties van de huidige korpschef, Ruben Kensen. Een sterke en competente korpschef is essentieel. Helaas lijkt Kensen niet in staat te zijn om de benodigde resultaten te leveren, wat de geloofwaardigheid van het politiekorps verder ondermijnt.

President Santokhi heeft aangekondigd dat er binnen twee maanden een “definitieve korpsleiding” zal worden aangesteld en dat het ministerie van Justitie en Politie zal worden versterkt met competente personen om de criminaliteit effectief aan te pakken. Dit zijn positieve stappen, maar ze moeten snel worden geïmplementeerd om het vertrouwen van de samenleving te herstellen.

Het is nu van het grootste belang dat de president ingrijpt en Amoksi ontslaat om de weg vrij te maken voor een competente en daadkrachtige leider op het gebied van Justitie en Politie.

Alleen met de juiste mensen op hun plaats kunnen we hopen de verruwde criminaliteit effectief aan te pakken en de veiligheid van onze burgers te waarborgen.

De tijd voor actie is nu, en de president moet snel handelen om de situatie te verbeteren en het vertrouwen van het volk te herstellen.

Een kritische burger

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud