Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Regering neemt belangrijke besluiten tijdens RRV

GFC NIEUWSREDACTIE- Tijdens de regeringsraadvergadering (RRV) van woensdag zijn door de regering van Suriname belangrijke besluiten genomen die van belang zijn voor de ontwikkeling van het land.

Tijdens de vergadering is een update over de status van het IMF-programma gegeven. Er wordt hard gewerkt om alle targets te berekenen, zodat de review van september gehaald kan worden.

De eerstvolgende review van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in september geschieden. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning geeft aan dat Suriname de goede kant opgaat.

De regering heeft tijdens de RRV ook besloten om een aantal goedkeuringen te verlenen met betrekking tot het overdragen van erfpacht en grondhuurrechten op domeingronden. Hierbij zal er gelet worden op enkele belangrijke punten.

Titelgerechtigden die voor 1 januari 2023 hun verzoek hebben ingediend voor de overdracht van grond, volgens de geldende wettelijke voorschriften, kunnen collectieve toestemming krijgen voor een overdracht van maximaal 5 hectare grond. Deze toestemming geldt voor een periode van 1 jaar vanaf 1 september 2023.

De notarissen die de overdrachtsakten opstellen, moeten elke 3 maanden een overzicht aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) sturen over de akten die ze hebben verwerkt.

Een maand voor het einde van de periode van deze toestemming, zal het ministerie van GBB samen met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie een evaluatieverslag voor de regering van Suriname opstellen en indienen. Dit besluit is bedoeld om het bij het overdragen van gronden, bijvoorbeeld aan kinderen makkelijker te maken.

De regering heeft de instelling van het coördinatiebureau goedgekeurd. De departementen zullen geleid worden door de ministers onder leiding van president Santokhi. Er zal dus worden gemonitord als de doelen van het actieplan worden bereikt.

De bouw van het nieuwe hoofdbureau voor het Korps Politie Suriname (KPS) op de hoek van de J.A.Pengelstraat en de Gemenelandseweg, werd ook onder de aandacht gebracht van de regering.

Er zal een openbare inschrijving voor de aannemers plaatsvinden. De kosten zijn gesteld op 9 miljoen euro. Er zijn intussen ook al aannemers geïdentificeerd die het zelfs goedkoper kunnen doen.

Tijdens de RRV zijn er enkele voorstellen op tafel gelegd ter goedkeuring. Het gaat hierbij om verschillende modellen voor studiefinanciering.

De regering is voorstander ervan dat geen enkel kind onderwijs mag missen als gevolg van gebrek aan financiën. Er wordt een plan ontwikkeld om alle doelgroepen te bereiken en te kijken naar financieringsmogelijkheden en manieren om de kosten van het onderwijs te verlagen.

NOB en het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur zullen dit plan verder uitwerken. De komende periode zal er meer informatie verstrekt worden over dit onderwerp.

Binnen de RRV is er goedkeuring gegeven voor de benoeming van Garcia Ramcharan-Paragsingh tot de nieuwe procureur-generaal (pg).

Deze benoeming garandeert de continuïteit van het justitiële beleid in overeenstemming met de onafhankelijkheid van de justitiële dienst, democratische beginselen en rechtstatelijke principes.

Zij is sinds 13 april 2021 belast met de waarneming van de functie van procureur-generaal bij het Hof van Justitie (HvJ).