Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Saramacca spant de kroon bij afsluiting computertrainingen voor jongeren

GFC NIEUWSREDACTIE- De laatste groep jongeren die zich heeft laten trainen in het kader van de training Computervaardigheden, aangeboden door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) in Suriname, vormt de ultieme bekroning op het project Computervaardigheden voor schoolgaande jonge moeders, vroege schoolverlaters en kansarme jongeren.

Het eerste traject van dit project is op 5 juli in het district Saramacca afgesloten met de uitreiking van certificaten aan 31 jongeren. Het betreft de grootste groep geslaagden die is voortgekomen uit dit project.

Ook is als bijzonderheid opgetekend dat het de eerste keer is geweest dat een groep is getraind, zonder dat er uitvallers waren.

Een andere bijzonderheid was dat 6 van de 31 jongeren het predicaat toegekend kregen van ‘best geslaagden’. De kick-off van deze computertrainingen voor de districten, heeft in februari 2023 plaatsgevonden in Marowijne en volgens planning was Saramacca de laatste stopplaats. Dit project was een voortzetting van dat van 2021 waarbij de computertrainingen in Paramaribo en Wanica werden gegeven.

Nog niet alle districten zijn aan de beurt gekomen, daarom zal er spoedig een aanvang worden gemaakt met een vervolgtraject. Dit project heeft honderden jongeren perspectieven geboden op een goede toekomst in de maatschappij.

Bij de certificaatuitreiking hebben enkele sprekers, waaronder de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, het woord gevoerd. Niemand zo blij als haar met het resultaat van de training in Saramacca. Mangroe stelde deze groep als voorbeeld voor andere jongeren.

Deze groep heeft volgens haar groepsdynamiek, samenwerken en doelgericht handelen gedemonstreerd. De houding die de groep aan de dag heeft gelegd is voor haar een goed teken dat navolging verdient.

Mangroe maakte van deze gelegenheid gebruik om het project te evalueren. Volgens haar is dit project als een pilot begonnen, maar heeft intussen bewezen een instrument te zijn voor persoonlijke ontwikkeling van onder andere districtsjongeren en heeft het bijgedragen aan het aanscherpen van hun manier van denken over hun toekomstige rol in hun district en in de maatschappij.

Zij hoopt dat meer ‘spelers’ zullen inspelen op de behoefte van districtsjongeren aan scholing, training en begeleiding. Het ministerie van AWJ zal in elk geval doorgaan met het trainen en begeleiden van deze doelgroep in onder andere de districten.

Tegen deze achtergrond kondigde Mangroe aan, dat de overige districten die nog niet zijn aangedaan, in het vervolgtraject aan de beurt komen. Ze sluit niet uit dat in de reeds bezochte districten, opnieuw een ronde van trainingen komen, afhankelijk van de behoefte en de beschikbare middelen.

Madhoeri Moenesar, onderdirekteur Nationaal Jeugd Aangelegenheden (NJA), en de directeur van Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata, hebben tijdens hun spreekbeurt het belang van computervaardigheden in het digitaal tijdperk waarin wij leven geaccentueerd.

Voorts hebben zij de jongeren aangespoord om in zichzelf te investeren voor verdere persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei.

Het onderdirectoraat NJA is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van dit project, terwijl Jamaata Education Centre in opdracht van het ministerie belast was met het verzorgen van de trainingen.

Voor de participanten was de training gratis. Landveld-Amaata heeft bij deze gelegenheid een schriftelijk evaluatieverslag overhandigd aan directeur Mangroe, met daarin vervat haar bevindingen over de trainingen in de districten Marowijne, Commewijne, Nickerie, Para en Saramacca. Zij heeft ook aanbevelingen gedaan voor maximale participatie van de aanmelders.

Zowel de directeur Jeugdzaken als de directeur van Jamaata Education Centre, heeft hun tevredenheid uitgesproken over de samenwerking en tegelijkertijd de intentie uitgesproken ter voortzetting van de samenwerking in het belang van de doelgroep.

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca, heeft haar tevredenheid uitgesproken zowel over de prachtige prestatie van haar jongeren als over de inspanning van het ministerie om districtsjongeren mee te nemen in zijn trainings- en begeleidingstraject.

Zij zal de geslaagden in de gaten houden met de bedoeling hen aan te sturen daadwerkijk nuttig gebruik te maken van de opgedane kennis en vaardigheden.