Thailand

เพื่อนชุมชนครบรอบ 10ปี มุ่งอุตฯเชิงนิเวศ ระดับ5

สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พัฒนาภาคีเครือข่าย ต้นแบบความร่วมมือรัฐ-เอกชน ตั้งเป้าขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยในการแถลงข่าวครบรอบ 10 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน  ว่า สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA)  มีเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมีความสุข  ดันโมเดล“Collaborative Model” ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

การดำเนินงานในระยะต่อไป มีเป้าหมายความร่วมมือดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในระดับสูงสุด หรือระดับ “Happiness” เพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย โดยในช่วง 10 ปี มีโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านการศึกษาและสุขภาพ  การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 10 โครงการสำคัญ  ได้แก่1.  โครงการEco Industrial Town: จาก Eco Factory สู่ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบล เชิงนิเวศ    

2. โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยเริ่มให้ทุนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554   3. โครงการบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน มีบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ  9 แห่งในจังหวัดระยอง ที่สำเร็จจากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวนมากกว่า 400 คน

4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) 6. โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียน ม.6 ในจังหวัดระยองที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

7. โครงการทุนปริญญาตรีและทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดระยอง เมื่อเรียนจบแล้ว ได้กลับมาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด ได้ดูแลครอบครัว และ มีอาชีพ มีรายได้ เริ่มตั้งแต่ ปี 2554-ปัจจุบัน   8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

9. โครงการแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และ10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน x ธรรมศาสตร์โมเดล” 

สำหรับสมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) โดยการริเริ่มของ 5 บริษัท( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท 

Football news:

Alexey Miranchuk was named after the singer of the 90s Glyzin. From him fanatela mom
Ibrahimovic scored for the first time in two months. Before Ronaldo - 4 goals
Due to attending an illegal party, Gladbach forward Embolo will miss the match with Werder
Torino sacked Giampaolo as head coach
Gary Neville: Manchester United will not become champions unless Pogba gives a couple of months of brilliant play
Mohamed Salah: I want to stay in Liverpool as long as possible, but everything is in the hands of the club
The Eintracht captain ended his career in the middle of the season for his son. He said goodbye to football by exchanging T-shirts with the referee