โฆษกศาลเผยเตรียมเปิดที่ทำการใหม่ศาลจังหวัดมหาสารคาม 21 ม.ค.มีอีก4สาขาย่อยในอำเภอห่างไกล

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 64 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดมหาสารคาม จากอาคารที่ทำการเดิม เลขที่ 464 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 511 หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยจะเปิดทำการ ที่อาคารที่ทำการแห่งใหม่ในวันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่เพื่อรองรับประชาชนและบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดีหรือต้องการติดต่อราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4302 9800 หรือ 0 4302 9801

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดมหาสารคามมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ ศาลจังหวัดมหาสารคามยังมีศาลสาขาที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้มีอรรถคดีที่อยู่ในอำเภอที่ห่างไกลจากศาลจังหวัด ได้แก่ อำเภอนาเชือก อำเภอนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช

QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon