Thailand

เสนอเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ทำก่อสร้างสะดุด

นักวิชาการ เสนอเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ทำก่อสร้างสะดุด ผู้ประกอบการควรใช้แรงงานไทยแทน

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวทักษะต่ำกระจายทำงานอยู่ในภาคการผลิต ภาคบริการ ในระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน (ทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมือง) ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของระบาดโควิด-19 แต่หลังการแพร่ระบาดแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปรกติและอย่างถูกกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่ต่ำกว่า 300,000-500,000 คน ในบางกิจการแม้นอัตราการว่างงานโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ แรงงานต่างด้าวใบอนุญาตทำงานหมดอายุเฉลี่ยเดือนละ 100,000 คนและได้เดินทางกลับประเทศไปและยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย

มั้งนี้ รัฐบาลควรเตรียมงบประมาณสำหรับรองรับผลกระทบระบาดระลอกสามและรับมือกับการระบาดระลอกสี่เอาไว้เลย ต้องเพิ่มงบกลางจากที่มีอยู่ 139,000 ล้านบาทเป็น 300,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยเพื่อใช้ในโครงการด้านสาธารณสุข การกระตุ้นการจ้างงานและโครงการชดเชยรายได้และช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอิสระ

อย่างไรก็ตาม งบที่เสนอให้เพิ่มเติมในงบกลางนั้นขอให้มีการใช้งบกลางอย่างมียุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพไม่รั่วไหล ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฐานเสียงทางการเมืองแต่เน้นไปที่ความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลัก ต้องใช้งบกลางให้มีประสิทธิผลในการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 มากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถเปิดประเทศได้ภายในปลายปีนี้ ส่วนการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและทำผ่านระบบข้อตกลงระหว่างประเทศเท่านั้น ตำแหน่งงานใดที่แรงงานไทยสามารถทำได้ต้องพิจารณาให้ “แรงงานไทย” ทำก่อน เนื่องจาก “แรงงานไทย” ก็ประสบปัญหาการว่างงานอยู่จำนวนมาก

Football news:

Juventus painted the club's logo in rainbow colors as a sign of support for LGBT people
Tottenham can buy Aarons for 30 million pounds. Manchester United and Everton are also in contention for a defender
Brighton refused to sell White to Arsenal for 40 million pounds, but the clubs are in talks
Lineker on the possible choice of England's opponent in the playoffs: If you are afraid to play with France or Germany, you will not win the tournament
Milan, thank you for everything. Chalhanoglu said goodbye to the club, moving to Inter
Inter announced the transfer of Chalhanoglu. Contract - until 2024
Enrique on leaving the Spanish national team: Are you kidding? I'm thinking about extending my contract